Hej ogarnięci !!!

I Podkarpacki Maraton Biologiczny w Jagielle

W I Liceum Ogólnokształcącym miało miejsce wydarzenie naukowe, którego głównym założeniem była popularyzacja wśród młodzieży profili biologiczno-chemicznych, znaczącej roli biologii w życiu każdego z nas.
Takiego wydarzenia jeszcze nie było. Innowacyjny pomysł nauczycieli biologii I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy przyciągnął młodzież z całego województwa. Ponad 200 uczniów szkół średnich między innymi z Jasła, Łańcuta, Mielca i oczywiście Dębicy spotkało się w „Jagielle”, by poszerzyć swoją wiedzę w dyscyplinie nauk biologicznych. Młodzież wysłuchała V wykładów. Wśród  zaproszonych gości byli doktorzy habilitowani oraz profesorowie  polskich uczelni, min. Polskiej Akademii Nauk czy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ich wystąpienia ukierunkowane były na dziedzinach biologii, którymi się zajmują  naukowo. Dr hab. prof. UR Teresa Noga wprowadziła młodzież w tajemniczy świat glonów, Dr hab. prof. PAN Ilona Czyczyło-Mysza opowiedziała o metodach in vitro, dr inż. Agata Tekiela przybliżyła tajniki niebezpiecznych grzybów. Prof Dr hab. Jadwiga Topczewska opowiedziała o dobrostanie zwierząt towarzyszących. Ostatnią prelekcję zatytułowano „O czym śpiewają ptaki” poprowadziła dr hab. prof. UR Ewa Węgrzyn. Na I Podkarpacki Maraton Biologiczny zaprosili: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w 120 rocznicę powstania oraz III Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy w 70 rocznicę założenia. Patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Powiatu Dębickiego, patronat honorowy  Podkarpacki Kurator Oświaty, patronat naukowy Uniwersytet Rzeszowski, patronat medialny Telewizja Polska Rzeszów.

Zobacz inne fotografie