Hej ogarnięci !!!

Biblioteka w pandemii.

Ministerstwo Rozwoju w konsultacji  z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii COVID-19.

 W związku z powyższym od 01.06.2020 w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy obowiązują zasady:

1. Osoby korzystające z biblioteki powinny mieć zasłonięte usta i nos np. maseczką ochronną, zalecane jest również osłonięcie dłoni rękawiczkami ochronnymi.

2. Ustala się limit osób przebywających w bibliotece do jednej osoby.
3. Została wyznaczona bezpieczna  strefa obsługi czytelnika zapewniająca wymagany dystans przestrzenny -  min. 2 metry od bibliotekarza.
4. Wypożyczanie woluminów dopuszczalne jest tylko na zewnątrz (do domu).
5. Zwrócone książki podlegają kwarantannie.
6. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Ponadto:

- zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu,
- z regałów  bibliotecznych  książki podaje wyłącznie bibliotekarz,
- nie ma możliwości  przebywania  w  Czytelni;  korzystania  ze zbiorów bibliotecznych i stanowisk komputerowych.

 

UWAGA!

Wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny

z sekretariatem szkoły, w celu uzgodnienia wizyty

w bibliotece.