Hej ogarnięci !!!

Samorząd uczniowski

Samorządy klasowe 2021 r.

klasa

Przewodniczący

Zastępca

Skarbnik

1a

Natalia Knych

Wiktoria Niedbalec

Maciej Mikuła

1b

Wanessa Skrzypek

Jan Kurzawa

Karol Wójcik

1c

Ewa Lauria

Krzesimir Miś

Aleksander Plata

1d

Dawid Pych

Ewa Lula

Kinga Skórska

1e

Gabriela Bałucka

Michał Rak

Dominika Kuta

2a

Barbara Grudkowska

Michał Górak

Dominik Foryś

2b

Natalia Kraj

Jakub Michoń

Aleksandra Kędzior

2c

Ewa Kłusek

Zofia Kułakowska

Michał Ślusarczyk

2d

Julia Tabian

Oliwia Jaśkiewicz

Kinga Ostrowska

2e

Gabriela Skowron

Anna Kliś

Nikola Ciołek

3a

Oskar Szczepański

Dawid Kozieł

Kamil Ptaszek

3a3

Paula Pachucka

Jan Domińczak

Przemysław Kuca

3b

Natalia Świętoń

Michał Kipa

Julia Tuchowska

3b3

Michał Pociask

Patrycja Falkowska

Patrycja Skowron

3c

Aleksandra kołeczek

Aleksandra Sobuś

Zuzanna Czaja

3c3

Zofia Weselak

Wiktoria Wawrzonek

Jakub Pociask

3d

Kacper Machnik

Zuzanna Barycza

Maksymilian Dziurzyński

3d3

 Aleksandra Grzesiak

Radosław Wójcik,

Aleksandra Gurgal

3e

Nadia Matłok

Milena Gancarz

Aleksandra Kitner

3e3

Bartłomiej Kucharski

Jakub Wiśniowski

Karolina Czarnecka

3f

Sabina Kozek

Bartosz Kaput

Aleksandra Fortuna

3f3

Oliwia Żółkiewska

Jan Poprawa

Gabriela Ligęzka

Samorząd uczniowski

 

 

  Przewodniczący szkoły

 

 Kacper Pawlus 2b3  

 

  Zastępca  

 

 Bartłomiej Jakson 2b3

 

  Skarbnik

  Członek

 

Opiekun z ramienia RP

 

Aleksandra Guziec 2b3

 Kacper Glinka 2b3

 

mgr Agnieszka Zapał -Róg

 

 

 

 

Plan pracy samorządu szkolnego 2020/2021

Samorząd Uczniowski wykonuje zadania statutowe przewidziane Regulaminem Uczniów I LO, a ponadto czynnie włącza się w organizację imprez przewidzianych do realizacji w kalendarzu  na dany rok szkolny.

Imprezy cykliczne:
1.    Inauguracja roku szkolnego.
2.    Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.
3.    Dyskoteka integracyjna dla uczniów klas pierwszych.
4.    Święto Edukacji Narodowej.
5.    Spotkanie opłatkowe dla społeczności szkolnej.
6.    Święto patrona szkoły.

Ponadto współpracuje z organizacjami młodzieżowymi na terenie szkoły:
- szkolnym kołem PCK i włącza się w organizację akcji charytatywnych.