Hej ogarnięci !!!

Pedagog szkolny

Zbieramy nakrętki na wózek dla Dominika

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom,

które przyniosły nakrętki zbierane na wózek

dla chorego na achondroplazję i wodogłowie

Dominika. Akcja ta będzie dalej kontynuowana

również w roku szkolnym 2015/2016.

Zachęcamy wszystkich do zbierania zakrętek.

Przynosić je można do gabinetu Pani

pedagog lub zostawiać w kartonach  ustawionych

w szkole. 

                                   
                         
                                   Magdalena Ślęzak
  

 

 

Zajęcia terenowe

 

W czerwcu 2012 roku klasa I e uczestniczyła w zajęciach terenowych, które odbyły się w miejscowości Polichty koło Gromnika.

   

          Ścieżka edukacyjna „Such Góra”, którą pokonywała młodzież klasyo profilu biologiczno – chemicznym, podzielona jest na kilka przystanków np.: łąka, ekoton, staw, las jodłowy, mchy i paprocie, bakterie siarkowe.