Hej ogarnięci !!!

WAŻNE TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZK. 2021/2022

22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia; listy zostaną powieszone  na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły oraz będą dostępne dla uczniów po zalogowaniu się do systemu elektronicznego naboru Vulcan.

Od 23 lipca od godz. 9.00 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez  kandydata  woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dwóch zdjęć kandydata.

 Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o szybkie dostarczenie dokumentów.

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Szukaj