Hej ogarnięci !!!

Wykład uniwersytecki w naszym liceum.

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

 zapraszają na wykład

 Rola artystów w życiu XIX-wiecznych
narodów oraz ich wpływ na dążenia
niepodległościowe i poczucie
tożsamości narodowej
który wygłosi

 dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Prowadzenie mgr Aneta Kwolek

7 października 2021 r., godz. 11:00

 Wykład odbywa się w ramach projektu V4 Towards a Common Regional History of Our Nation-Builidng Strategies. Traveling Director and Musicians.