Hej ogarnięci !!!

XXVI Olimpiada wiedzy o żywności i żywieniu

 

 Dnia 19 października odbył się etap szkolny XXVI Olimpiady wiedzy o żywności i żywieniu. Udział w niej brało osiemnastu uczniów z naszej szkoły. Młodzież wykazała się wysokim poziomem wiedzy. 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się: Anna Kloc  z klasy 3c oraz Martyna Dudziak z klasy 3e, obie są uczennicami klas z rozszerzaną  biologią. Gratulujemy sukcesu.
Powodzenia w kolejnych etapach!!!
 
 

Julia Kipa z tytułem finalistki 45. Olimpiady Języka Angielskiego


Z wielką radością informujemy, że Julia Kipa ( uczennica klasy drugiej po gimnazjum) zdobyła tak prestiżowy tytuł! Gratulacje dla Julii oraz jej nauczyciela Pana Łukasza Reguły.

 

III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mózgu

W piątek 16.04 odbyła się część pisemna etapu centralnego olimpiady Wiedzy o Mózgu, udział w niej brała Nasza uczennica, która znalazła się w pierwszej 100-ce najlepszych osób w kraju. Niestety Madzi nie udało się przejść do części ustnej. Jesteśmy bardzo dumni z jej sukcesu , tym bardziej, że Madzia uczy się w pierwszej klasie. Gratulujemy wytrwałości, życząc kolejnych osiągnięć.

 

 

 

Rafał Lenart finalistą XIX Olimpiady Znajomości Afryki

Miło poinformować, że uczeń klasy 3c I Liceum Ogólnokształcącego Rafał Lenart znalazł się na liście 45 uczestników etapu okręgowego XIX Olimpiady Znajomości Afryki, którzy otrzymali tytuł finalisty i możliwość ubiegania się o tytuł laureata.

Rafał jest uczniem klasy o profilu język polski, historia, geografia.

Olimpiada Znajomości Afryki jest jedną z ponad 20 olimpiad przedmiotowych z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie zwalnia ona ze zdawania egzaminu dojrzałości, ale zapewnia miejsce na kilku prestiżowych kierunkach studiów, między innymi jej finaliści przyjmowani są poza kolejnością na studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uczestnik olimpiady musi wykazać się wiedzą interdyscyplinarną, która w przypadku tej olimpiady obejmuje znajomość historii, geografii, religii i wiedzy o misjach na terenie Afryki. W I LO start uczniów w tej olimpiadzie, od kilku lat, koordynuje Tomasz Kozioł. Duży udział w sukcesie Rafała mieli jego nauczyciele: historii – Aneta Kwolek, geografii – Bogdan Pytel, Tomasz Kozioł i religii – ks. Rafał Jagoda.

Rafałowi gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na zawodach III stopnia, które odbędą się w Warszawie w dniach 14.-15.04.2021.

 

Madzia zakwalifikowana do etapu centralnego!

14 marca Komitet Główny III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu przedstawia oficjalne wyniki II Etapu Okręgowego i listę uczestników zakwalifikowanych do III Etapu Centralnego Olimpiady.  Wśród dwójki uczniów z Podkarpacia w etapie centralnym  znalazła się Magdalena Gruszka z klasy I o profilu biologiczno- chemicznym.  Udział w etapie okręgowym brali także  Ola Strózik i Dawid Sroka.

Cieszymy się z sukcesu,  trzymamy kciuki !!!

 

Finał 45 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego

Julia Kipa, uczennica klasy 2F3, została zakwalifikowana do finału  45 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, który odbędzie się w dniach 12- 14-go kwietnia o godzinie 12:00 stacjonarnie- w siedzibie odpowiedniego Komitetu Okręgowego. Część ustna przeprowadzona będzie on-line w dniach 13 i 14 kwietnia b.r. 

 
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!!!
 

45 Olimpiada Języka Angielskiego

Julia Kipa, uczennica klasy 2F3, zakwalifikowała się do części ustnej 2 etapu 45 Olimpiady Języka Angielskiego. Do drugiej części drugiego etapu olimpiady uczennica przystąpi już 8 lutego 2021 r.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!!!

Kwalifikacje do II Etapu XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Jest nam miło poinformować, że troje naszych uczniów zostało zakwalifikowanych do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Olimpiada, organizowana jest od 1985 roku dla uczniów szkół średnich przez Ligę Ochrony Przyrody. Jej celem jest szerzenie tematyki ekologicznej i przyrodniczej wśród młodzieży. Organizacja olimpiady uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

W tegorocznej olimpiadzie brało udział 22 uczniów Naszego liceum, wszyscy wykazali się dobrą znajomością zagadnień ekologicznych.  Do etapu okręgowego dostali się Aleksandra Kozińska 3d (biol-chem), Anna Kloc 2c (biol-pol) oraz Dawid Sroka 1d (biol-chem).

Cieszymy się z ogromnego zainteresowania olimpiadą przez Naszą młodzież

 Oli, Ani i Dawidowi życzymy sukcesu i wytrwałości na kolejnym etapie.

LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

Komitet Okręgowy OLiJP przy Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego opublikował nazwiska uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który odbędzie się 13 lutego br., etap ustny - 6 marca.

Miło nam poinformować, że są wśród nich dwaj nasi uczniowie: Paweł Borek z 2A3 oraz Jakub Nowacki z 2F3.

Serdecznie gratulujemy i życzymy połamania piór w dalszych literacko – językowych zmaganiach olimpijskich.

Kwalifikacje do II Etapu Olimpiady Biologicznej

 

 

 Jest nam miło poinformować, że czworo z naszych uczniów  otrzymało akceptację Komitetu Głównego Olimpiady  Biologicznej i zostało zakwalifikowanych do II etapu 50 Olimpiady Biologicznej.

Są nimi  Aleksandra Kozińska 3d, Jakub Wiśniowski 2e3, Bartek Kucharski 2e3, Marlena Śmietana 2e. Zaplanowane i wykonane  przez młodzież badania uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną  Komitetu Głównego.

Życzymy sukcesu i wytrwałości na kolejnym etapie.

 

Sukces w olimpiadzie historycznej.

Wśród 60 najlepszych historyków okręgu podkarpackiego znalazła się trójka naszych uczniów. Są to: Magdalena Kamińska (2b3), Kacper Cieślik (3c), Bartłomiej Jakson (2b3). Na podstawie oceny prac pisemnych zostali  zakwalifikowani do drugiej (ustnej) części drugiego etapu olimpiady. Odbędzie się ona w najbliższą sobotę.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia!

 

45 Olimpiady Języka Angielskiego

Julia Kipa, uczennica klasy 2F3, została zakwalifikowana do zawodów drugiego stopnia 45 Olimpiady Języka Angielskiego. Do drugiego etapu uczennica przystąpi już 22 stycznia 2021.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

 

70. Olimpiada Fizyczna

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej ogłosił listę uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia. Wśród uczestników zawodów okręgowych 70. Olimpiady Fizycznej znaleźli się także uczniowie naszej szkoły: Natalia Smaga - uczennica klasy 2a3 oraz Janek Bereś, Michał Boroń, Grzegorz Olechowski i Bartosz Ptaszek - uczniowie klasy 3a.

Gratulujemy i życzymy sukcesu w kolejnym etapie olimpiady, który odbędzie się 10 stycznia 2021 roku.

Powodzenia!

XLVII Olimpiada Historyczna.


Komitet Okręgowy XLVII Olimpiady Historycznej ogłosił listę uczniów, zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady. Naszą szkołę będą reprezentować : Magdalena Kamińska, Kacper Cieślik, Kacper Glinka, Bartłomiej Jakson i Grzegorz Olechowski. Warunkiem zakwalifikowania do II etapu było przygotowanie pracy badawczej i dobry wynik osiągnięty na egzaminie ustnym. Kolejny etap olimpiady odbędzie się 9 stycznia.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Będą reprezentować I LO w Dębicy na zawodach okręgowych 47. Olimpiady Geograficznej


Komitet Główny Olimpiady Geograficznej opublikował listę osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) 47. Olimpiady Geograficznej, na niej znalazły się nazwiska trzech uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy: Kacpra Machnika (kl. 2D), Jakuba Niedbały (kl. 2D) i Miłosza Zapora (kl. 2F).

Warunkiem zakwalifikowania się były rozmowa kwalifikacyjna  przed komisją szkolną, a następnie napisanie pracy badawczej na wybrany spośród czterech temat. Wszyscy nasi uczniowie wybrali temat D. Musieli zaprojektować trasę jednodniowej wycieczki rowerowej. Prace zostały ocenione przez komisję szkolną i odesłane do KOOG w Rzeszowie, który ponownie dokonywał ich oceny i ta ocena kwalifikowała uczniów do etapu okręgowego. Wszystkie prace zostały tam ocenione identycznie jak przez komisję szkolną.

Kacprowi, Kubie i Miłoszowi gratulujemy sukcesu i życzymy uporu w zgłębianiu tajników geografii przed kolejnym etapem olimpiady.

Gratulujemy również komisji szkolnej trafności ocen.

Pojadą na zawody okręgowe 19. Olimpiady Znajomości Afryki

W dniu 07.12.2020 roku w I LO w Dębicy odbyły się zawody szkolne XIX Olimpiady Znajomości Afryki.

Trzech uczniów, z najwyższymi wynikami, zakwalifikowano do zawodów okręgowych (zawodów II stopnia). Są nimi: Kacper Cieślik (kl. 3C), Rafał Lenart (kl. 3C) i Miłosz Zapór (kl. 2F).

Warunkiem zakwalifikowania był wynik uzyskany z testu przesłanego przez KG OZA. Zawierał 50 pytań dotyczących geografii, historii i kultury Afryki. Najwięcej punktów za niego otrzymał Rafał Lenart. Z rozmów z przedstawicielami komisji szkolnych innych szkół z województwa podkarpackiego, których uczniowie tradycyjnie startują w zawodach OZA wynika, że jest to jeden z najwyższych wyników w województwie.

Kacprowi, Miłoszowi i Rafałowi gratulujemy sukcesu, życzymy wytrwałości w poznawaniu Afryki, a w szczególności w zaznajamianiu się z mozaiką ludów afrykańskich i ich mitologii.

Olimpiada Biologiczna


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że czworo uczniów naszego liceum dostało się do drugiego etapu Olimpiady  Biologicznej. Są nimi uczniowie profilu biologiczno- chemicznego,  Aleksandra Kozińska  z klasy 3d, Jakub Wiśniowski klasa 2e3, Bartłomiej Kucharski klasa 2e3, Marlena Śmietana klasa 2e. Kolejny etap  rozpoczyna  się od napisania pracy badawczej.  Opiekę nad młodzieżą sprawuje Krzysztof Kosiński.

Cieszymy się z waszego sukcesu.

 

Radosław Cacała doceniony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie!

OKE w Krakowie wyłoniła 31 kandydatów spełniających kryteria Ogólnopolskiego Konkursu „Matura na 100 %” organizowanego przez Fundację Zawsze Wartowe współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

            Wśród kandydatów spełniających wszystkie kryteria konkursu znalazł się nasz uczeń Radek Cacała!

            Kandydaci do tytułu Laureata Konkursu  wyłonieni zostali spośród wszystkich tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących w Polsce i spełnili wszystkie kryteria:

-przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i co najmniej dwóch egzaminów dodatkowych (Radek zdawał 3 przedmioty dodatkowe,  a z czwartego był zwolniony jako finalista uzyskując wynik 100%)!

- z każdego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90%!

- z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100 %!

- uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej!

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Matura na 100 %” otrzymają roczne stypendia lub nagrody!

Serdecznie gratulujemy Radkowi  i życzymy dalszych sukcesów!

 

Kamila finalistką Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!

Z przyjemnością informujemy, że Kamila Undas, uczennica klasy III a, wywalczyła tytuł finalisty XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (zajęła 38. miejsce w kraju).

            Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. To dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiada interdyscyplinarna, która może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, niezależną decyzję podejmuje jednak zawsze senat danej uczelni. Na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, zaś finaliści – maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

Do udziału w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej potrzebna jest umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza.

Mamy dwóch FINALISTÓW XVIII Olimpiady Znajomości Afryki

Miło poinformować, że wśród 51 osób z całej Polski znalazło się dwóch reprezentantów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,           w finale XVIII Olimpiady Znajomości Afryki. Są nimi Jakub Lachcik (z klasy 3C) i Kacper Cieślik (z klasy 2C). Finalistom serdecznie gratulujemy.

Wysokich wyników gratulujemy pozostałym reprezentantom naszej szkoły, liczymy że w przyszłym roku nikt nie będzie tuż pod listą zakwalifikowanych.

Przykro, że pandemia koronawirusa spowodowała odwołanie zawodów centralnych. Spodziewaliśmy się  w nich powtórzenia sukcesu Kuby Lachcika z ubiegłego roku, kiedy to zdobył tytuł laureata 2. miejsca XVII Olimpiady Znajomości Afryki.

Olimpiada Znajomości Afryki jest olimpiadą interdyscyplinarną. Sprawdza kompetencje uczestników z zakresu historii, geografii, działalności misyjnej oraz kultur grup etnicznych Afryki. Otrzymanie tytułu finalisty lub laureata nie zwalnia ze zdawania matury      z konkretnego przedmiotu, ale umożliwia dostanie się na wybrane kierunki kilku prestiżowych uczelni w Polsce. Wszyscy nasi dotychczasowi finaliści i laureaci studiują prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

10 stycznia bieżącego  roku odbył się  etap szkolny XXXV  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszego liceum. Tej edycji nie było inaczej. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3 uczniów naszej szkoły. Bartek Kucharski (1e3), Kuba Wiśniowski (1 e3) oraz  Radek Cacała (3d). Trzymamy kciuki za Was w etapie okręgowym.

 

Reprezentują szkołę na zawodach II stopnia XLVI Olimpiady Geograficznej

W dniach 8-9 luty 2020 roku odbywają się zawody 46. Olimpiady Geograficznej. Odbywają się one na Uniwersytecie Rzeszowskim. Naszą szkołę reprezentują Jakub Ciurkot (3a), Piotr Wadas (3a) i Anna Żydek (2f).

Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Wyniki oficjalne Komitet Główny Olimpiady Geograficznej ogłosi około 20.03.2020 roku.