Hej ogarnięci !!!

Konkurs dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

„MOJA SZKOŁA W MOJEJ RODZINIE”

II EDYCJA

Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu:

    Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

  II. Adresaci konkursu:

    Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego    im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

  III. Cele konkursu:

    1. Zachęcanie uczniów do wyszukiwania w swoich rodzinach absolwentów naszej szkoły (np. starsze rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

    2. Integracja międzypokoleniowa poprzez rozmowy, wywiady, gromadzenie pamiątek    archiwalnych.

    3. Dodatkowe podkreślenie znaczenia naszej szkoły w edukacji młodzieży z Dębicy i okolic.
      IV. Zasady udziału w konkursie:

     1. Przedmiotem konkursu jest wyszukanie spokrewnionych absolwentów  I LO .

     2. Zebranie archiwaliów o tych osobach (w miarę możliwości) np.: zdjęcia, świadectwa szkolne, dyplomy, zeszyty uczniowskie, publikacje.

     3. Każdą osobę - absolwenta  uwzględnioną w pracy konkursowej należy opatrzyć danymi: imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, okres nauki w naszej szkole.

     4. Przedmiotowe prace należy złożyć w bibliotece szkolnej w terminie  do 16.03.2020r.

     5. W/w prace posłużą do zorganizowania wystawy.

     6. Po zakończeniu wystawy archiwalia zostaną zwrócone  uczestnikom konkursu.

 V. Kryteria oceny:

    1. Ilość spokrewnionych absolwentów uwzględnionych w pracy konkursowej.

    2. Różnorodność zgromadzonych archiwaliów.

    3. Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa.

    4. Zwycięzcy otrzymają nagrody.

  VI. Uwaga końcowa:

     Szczegółowych  informacji  udziela biblioteka szkolna.

   

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3982517

Szukaj