Hej ogarnięci !!!

Projekt Erazms+ Młodzież w podróży przez Europę

PRZED NAMI KOLEJNE PROJEKTY Z CYKLU „PODRÓŻE KSZTAŁCĄ”, W RAMACH AKREDYTACJI PROGRAMU ERASMUS+

Dzięki przyznanej nam 5-letniej akredytacji z Programu Erasmus+, przygotowujemy się do kolejnych międzynarodowych mobilności. W tym roku nasi uczniowie wyruszą do Portugalii, by zgłębiać tematykę związaną  z ekologią.

HISZPANIA / 2023

Przypomnijmy, że w 2023 roku (na przełomie maja i czerwca) przeprowadziliśmy projekt o numerze 2022-1 -PL01-KA121-SCH-000068089, w Hiszpanii. Wzięło w nim udział 40 uczniów naszej szkoły oraz czterech nauczycieli w roli opiekunów. Projekt zatytułowany był „Kultura, gastronomia i język hiszpański”. Uczestnicy realizowali niezwykle ciekawy i urozmaicony program w ramach zajęć formalnych (wykładów, lekcji, warsztatów) oraz nieformalnych (warsztaty terenowe, wizytacje, ćwiczenia praktyczne). Uczniowie uczestniczyli także w dwóch całodniowych wycieczkach po największych atrakcjach turystycznych regionu Andaluzji. Wśród celów projektu najważniejszym pozostawało wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi uczestnicy nauczyli się także projektować i tworzyć fanpage na Facebooku, zgodnie z najlepszymi standardami. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, co przełożyło się na biegłość i pewność siebie w posługiwaniu się nim.

 PORTUGALIA / 2024

Kolejny wyjazd, tym razem w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000132965, odbędzie się w czerwcu tego roku. Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja, w której mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I, II i III. By wziąć udział w rekrutacji, należy zapoznać się z regulaminem, a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.
W Portugalii będziemy wzmacniać kluczowe kompetencje, w tym przede wszystkim:

- językowe,
- cyfrowe,
- społeczne,
- kulturowe,
- równie ważne będą kompetencje osobiste i obywatelskie, ponieważ zgłębimy tematykę ekologii i ochrony środowiska.

Tegoroczny projekt zatytułowany jest „Młodzi na rzecz zielonej przyszłości” i ma charakter mobilności indywidualnej, co oznacza, że każdy z uczniów będzie mógł się wykazać w indywidualnym programie.
Uczniowie dowiedzą się więcej na temat zagadnień związanych z ekologią i sposobami ratowania planety, a przy okazji zapoznają się z nowoczesnymi formami komunikacji ważnych pod kątem wartościowych przekazów społecznych.

Mobilność zostanie zrealizowana w instytucji przyjmującej Escola Secundária du Bocage w Setubal, w Portugalii. Planowany termin wyjazdu to 31.05.2024-15.06.2024.

 

 

 

Wszystko co musisz wiedzieć: Projekt Erasmus + „Młodzież w podróży przez Europę” dla uczniów I LO w Dębicy

Nazwa przedsięwzięcia: Projekt Erasmus +  „Młodzież w podróży przez Europę” dla uczniów I LO w Dębicy

Instytucja przyjmująca: Mpakogianni Private School, Larisa, Grecja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacji Szkolnej.

 

 Projekt Erasmus +  „Młodzież w podróży przez Europę” dla uczniów I LO w Dębicy realizowany będzie w terminie 3 września 2022- 18 września 2022 roku. Udział weźmie  26 uczniów naszej szkoły.  Instytucją przyjmującą naszych uczniów jest Mpakogianni Private School w greckim mieście Larisa.  

  Głównym celem wyjazdu jest podniesienie poziomu kompetencji uczestników mobilności – uczniów. W obrębie kompetencji kluczowych dążymy do  wzrostu wielojęzyczności, w tym podniesienia biegłości w znajomości i posługiwaniu się językiem angielskim oraz poznanie podstaw języka greckiego. Młodzież rozwinie kompetencje cyfrowe, związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji;  kulturowe, związane z samorozwojem czy współpracą grupową. Oprócz tego szkoła postawiła sobie za cel uzyskanie rezultatów projektu w postaci zwiększenia atrakcyjności i jakości naszej oferty edukacyjnej, zwiększenie poziomu aktywności i zaangażowania młodzieży, ograniczanie barier w dostępie do efektywnych i atrakcyjnych metod edukacyjnych dla osób z mniejszymi szansami, podnoszenie kompetencji kadry i zwiększenie naszych umiejętności w zakresie współpracy  w metodzie projektowej. Elementem wpływu projektu miało być także podniesienie prestiżu naszej placówki, co przełoży się na pozyskiwanie lepszych kandydatów do liceum  w nowych rocznikach. Warto zaznaczyć, że wszystkie osiągnięte cele  potwierdzimy poprzez badanie efektywności projektu, a także nasze dalsze sukcesy na polu projektów międzynarodowych.

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie:

Uczniowie w podróży przez Europę

 Projekt realizowany jest w terminie: 03.09.2022r. –18.09.2022r.

 Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów:

- wzrost kompetencji językowych

- doskonalenie umiejętności cyfrowych

-  podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości, obycia w świecie

- uświadomienie roli dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich

- kształtowanie świadomości przynależności do społeczności europejskiej

Projekt obejmuje dwutygodniowy wyjazd do Grecji do miejscowości Larisa i współpracę z tamtejszą szkołą.

Karta zgłoszenia ucznia do działań w ramach mobilności ponadnarodowej oraz Karta rekrutacyjna do projektu dla chętnych dostępna jest w bibliotece szkolnej.

Zgłoszenia można składać w bibliotece szkolnej od 13 czerwca 2022 r. do 20 czerwca 2022 roku do godz.12.00. 

 Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 21 czerwca 2022 r.

                                                                                                          Koordynator projektu

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4300307

Szukaj