Hej ogarnięci !!!

Pierwsza w Europie!!!

228 lat temu Sejm  przyjął  ustawę rządową, którą dziś nazywamy Konstytucją 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie nowoczesną, spisaną ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie.

 

 

Dziennik elektroniczny

Szukaj