Hej ogarnięci !!!

Ha!!! Koniec roku szkolnego. Wakacje - 74 dni!!!

Uśmiechy na twarzy i radość w sercu. Koniec roku szkolnego. Dyrektor szkoły Pan Wiesław Ostafin wręczając nagrody i świadectwa z wyróżnieniem podziękował nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły, a szczególnie wszystkim uczniom za trud i zaangażowanie w mijającym roku nauki. Słowa uznania Dyrektor skierował do uczniów odnoszących sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w konkursach artystycznych i sportowych.

Dyrektor odczytał list  posła na Sejm RP, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Pana Kazimierza Moskala, który osobiście odwiedził szkołę, złożył gratulacje i ufundował nagrodę książkową dla Jakuba Lachcika, laureata  II miejsca XVII Olimpiady Znajomości Afryki. Na ręce Pana Dyrektora Pan Poseł przekazał również list okolicznościowy skierowany do całej społeczności szkolnej. Dyrektor podziękował Panu Posłowi za przejawianą coroczną troskę i pamięć o szkole.

fotorelacja z uroczystość 

  

 

 

 

 

 

 

Matura 2020 - aktualizacja 20 maja 2020

Dziennik elektroniczny

Szukaj