Hej ogarnięci !!!

Znacząca umowa nieodpłatnego przekazania wyposażenia na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

W obecności  Pana Adama Pieniążka  Wicestarosty Powiatu Dębickiego podpisana została w szkole dnia 12 listopada 2019 r. umowa dotycząca przekazania szkole sprzętu o wartości (wg cen zakupu) 108 411,48 zł. Przekazującym jest Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych z siedzibą w Dębicy.

W skład przekazanego sprzętu wchodzi m.in. pracownia językowa, monitory dotykowe 65”, laptopy, projektory, pomoce do pracowni fizycznej i chemicznej, kserokopiarka, wizualizer, defibrylator, stoliki, ławki i sprzęt sportowy.

W imieniu „Przekazującego” umowę podpisali Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani mgr inż. Barbara Olechniewicz oraz Członek Zarządu  Stowarzyszenia Pan mgr Jarosław Urbański. W imieniu „Przyjmującego” umowę podpisał Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły Pan mgr Wiesław Ostafin.

Dyrektor szkoły podziękował w imieniu całej społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy za tak hojny dar na rzecz szkoły. Podobne podziękowanie złożył Pan Wicestarosta, który jednocześnie zwrócił uwagę, że jest to przykład korzyści jakie wynikają z właściwych relacji pomiędzy różnymi instytucjami.