Hej ogarnięci !!!

Konkurs

 

Szkolny konkurs   „Bookshelf tour”-

 czyli pokaż swoją półkę z książkami

 

 

 

 

1. Organizator konkursu: biblioteka szkolna

 2.Cele konkursu:

- zaprezentowanie książek ulubionych autorów, tytułów na zdjęciu,

- wyrażenie czytelniczych  preferencji poprzez fotografię,

- estetyczne oddziaływanie na odbiorcę poprzez obraz,

- promocja czytelnictwa (podczas zawieszonych zajęć w szkole).

 3.Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

4. Zasady konkursu:

- praca konkursowa to samodzielnie wykonane 1 zdjęcie swojej półki z książkami,

- ocenie będą podlegać: zgodność z tematem, tzw. „siła przebicia” czyli duża wartość emocjonalna kadru i potencjał  obrazu, na półce mogą też znajdować się ozdoby, ulubiona maskotka itp., różne perspektywy kadru (od dołu, od góry, pod kątem),

- pracę konkursową należy przesłać na adres mailowy  biblioteki szkolnej: bibliotekajagiello@gmail.com w terminie do 18.12.2020r., z podaniem danych autora zdjęcia: imię, nazwisko, klasa,

- przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na to, że zostanie zaprezentowana na pokonkursowej wystawie,

- autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 Oprowadź nas po Twojej półce z książkami !