Hej ogarnięci !!!

Szkoła – bibliotece, biblioteka – uczniom.

Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory o nowe egzemplarze lektur:

1.„Lalka” B.Prusa

2.„Z legend dawnego Egiptu” B. Prusa

3.„Potop”  H. Sienkiewicza.

Zachęcamy do czytania, bo książki są  przewodnikami, pocieszycielami i źródłem rozrywki.

Kto czyta - żyje wielokrotnie” - Jan Parandowski