Hej ogarnięci !!!

POMÓŻMY CHRZEŚCIJANOM Z ALEPPO PRZETRWAĆ ZIMĘ I GODNIE PRZEŻYĆ ŚWIĘTA!

Mieszkańcy Aleppo walczą o przetrwanie. Rozpoczyna się zima, która w Syrii wcale nie jest łagodna,a wraz z nią pojawia się nowy problem – ogrzania mieszkań.

Ludzie w Aleppo zmagają się też z brakiem żywności, leków, wody, prądu, pracy, pieniędzy na najbardziej elementarne potrzeby i na edukację dzieci... ,a jak pisze polska misjonarka S. Brygida ,, sytuacja z zaopatrzeniem przypomina czasy stanu wojennego w Polsce, gdy wszystko było na kartki. Trzeba było czatować na dostawę produktów ..nawet nocą ..W Syrii podobnie muszą czuwać, kiedy będzie dostawa i dystrybucja oleju czy gazu..Jeśli przegapią swoja kolej, nie otrzymają nic i muszą czekać na następny rok..."  70% powierzchni miasta leży w gruzach, a 80% mieszkańców zmaga się z głodem. Wokół toczy się zapomniana wojna. Dramat pogłębia pandemia, z powodu której zamknięto nieliczne funkcjonujące do tej pory zakłady pracy, zaś ludzie umierają bez możliwości skorzystania z pomocy medycznej. W parafii św. Franciszka, dokąd kierujemy naszą pomoc, na 5 księży zachorowało 4, a 2 zmarło.

„Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami”

(Hbr 13,16).

www.adopcjaserca.euwww.facebook.com/Maitri.Poznan

 
Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Fundacja Adopcji Serca, ul. Szamarzewskiego 3, 60-514 Poznań
Bank PeKaO SA
Konto złotowe: nr 08 1240 1747 1111 0010 9045 8067