Hej ogarnięci !!!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZO – PLASTYCZNEGO „ILUSTRACJA DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna  I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

II. Cele konkursu:

- popularyzacja czytelnictwa i kultury czytelniczej,

- rozbudzanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą,

- rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej,

- rozwijanie kreatywności i samodzielności,

III. Zasady konkursu:

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, będącej ilustracją do wybranej książki z literatury pięknej.

2. Technika wykonania pracy dowolna ( rysunek, wyklejanka, grafika, techniki łączone i  inne formy płaskie). Format pracy A3.

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę.

4. Każda praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko, klasa).

5. Praca na odwrocie powinna także zawierać tytuł i nazwisko autora książki, do której została wykonana ilustracja.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 26 lutego 2021r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu:

1.Oceny zgłoszonych prac dokona powołane jury.

2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody.

3. Prace przechodzą na własność organizatora i  nie podlegają zwrotowi.

4.  Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!