Hej ogarnięci !!!

Pożegnanie Pani Marii Klamut

Pani Maria przez lata wspierała uczniów naszej szkoły poprzez fundowanie stypendiów edukacyjnych wypłacanych przez fundację Św. Mikołaja.
Msza święta  odbędzie się w poniedziałek, 15 marca o godz. 14.00  w kościele Św. Jadwigi w Dębicy po której nastąpi pochowanie zwłok , na cmentarzu parafialnym.
Zgodnie z wolą Rodziny powołany zostanie Fundusz Stypendialny im. Marii Klamut na rzecz pomocy zdolnej młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Zbiórka na stypendia odbędzie się podczas  mszy żałobnej.

 Pamięć o Pani Marii i wdzięczność za okazywaną nam przez lata życzliwość pozostaną na zawsze w naszych sercach.