Hej ogarnięci !!!

Listopadowe wspomnienie dyrektora

Każdego roku z początkiem listopada nasze myśli kierują się w stronę tych, którzy odeszli. Mając na uwadze długą historii szkoły, nie sposób nie wspomnieć o śp. księżach katechetach. 

Pragnę w tym roku w sposób szczególny przywołać postać śp. ks. kan. Józefa  Podolańskiego, który nauczał religii w Jagielle w latach 50-tych poprzedniego stulecia, jeszcze przed usunięciem jej  ze szkół przez władze komunistyczne w roku 1961. Święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie w 1942 roku, a zatem wychowany był w duchu Polski międzywojennej. Znałem osobiście ks. kanonika i postrzegałem go jako intelektualistę i wybitnego oratora. W pamięci utkwiła mi  jego troska o wykształcenie młodego pokolenia, w szczególności tych z nas, którzy pochodzili z prostych rodzin.

Śp. ks. kan. Józef Podolański pochodził z Tarnowa i tam też zmarł w 2003 r.  Dane mi było uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej w Tarnowie, podczas której oficjalnie reprezentowałem I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym  w Tarnowie.

Delegacja szkoły modlitwą przy grobie uczciła jego pamięć.

Wiesław Ostafin

Dyrektor I LO