Hej ogarnięci !!!

Aktualności

Gratulacje dla DOKTORA Krzysztofa Kosińskiego


Miło poinformować, że dnia 29 września 2021 roku Pan Krzysztof Kosiński – nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy obronił rozprawę doktorską na  temat: „Czynniki kształtujące przeżywalność i dyspersję introdukowanych bażantów „Phasianus colchius” i uzyskał tytuł doktora biologii.

 Promotorem pracy była dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR.

            Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego tytułu naukowego i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym, naukowym i zawodowym.

                                                                                   Społeczność I LO w Dębicy

 

Pan mgr Krzysztof Kosiński – broni doktorat.

Dnia 29 września 2021 roku Pan mgr Krzysztof Kosiński – nauczyciel biologii z naszej szkoły będzie bronił tytułu doktora. Temat przewodni rozprawy doktorskiej to: „Czynniki kształtujące przeżywalność i dyspersję introdukowanych bażantów „Phasianus colchius”. Promotorem jest dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM o godzinie 9:00. Każda osoba chętna może w nim uczestniczyć, a wejście uzyskuje się przy pomocy linku dostępnego na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

https://zoom.us/j/93980138351?pwd=S25oak40a2ZxOUV4SHcxempoaklsUT09

Życzymy powodzenia!

 

 

II Kongres Edukacyjny „Szachy, czyli coś więcej niż sport”

 

W dniu 22.09.2021 r. młodzież z naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w II Kongresie Edukacyjnym w Jasionce objętym między innymi patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Spora, bo prawie 40 osobowa grupa udała się do G2A Areny gdzie miała możliwość podziwiać nowoczesny obiekt i uczestniczyć w wykładzie „Szachy, czyli coś więcej niż sport” poprowadzonym przez panią Małgorzatę Wołowiec-Musiał. Po wykładzie udaliśmy się do drugiej części hali gdzie odbywał się turniej szachowy dla uczniów szkół podstawowych, dlatego byliśmy tylko kibicami, a nie uczestnikami zawodów. Ponadto odbywał się konkurs GG Robot, warsztaty dla uczniów z zakresu robotyki edukacyjnej, natomiast na stoiskach prezentowano różnego rodzaju rozwiązania techniczne połączone z działem informatycznym.

Opiekunowie: Bartłomiej Szarek, Leszek Żyłka

 

Zielone wzgórza nad Soliną...

Młodzież z klasy II c wraz z opiekunami,w dniach 20-21 września b.r. wyjechała na wycieczkę w Bieszczady. Uczniowie poznali  najdalej wysuniętą część Karpat, zdobyli Połoninę Wetlińską, oraz poznali uroki Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Nieodzownym i stałym punktem takich wyjazdów było obejrzenie zapory  w Solinie która jest  największą budowlą hydrotechniczną w Polsce, a elektrownia największą elektrownią szczytowo pompową pracującą na dopływie naturalnym oraz poznanie jej historii. Kolejnymi etapami było zwiedzanie Cisnej, zagrody pokazowej Żubrów w Mucznem wraz z przewodnikiem . Podczas tej  wycieczki nie zabraklo także akcentów sportowych, podczas których młodzież świetnie bawiła się podczas gry w paintballa łuczniczego.

Nowoczesne pracownie przedmiotowe.

21 września w naszym liceum miało miejsce oficjalne otwarcie dwóch nowych pracowni przedmiotowych. Pracowni językowej i biologicznej.
Zostały one wyposażone w nowoczesne monitory interaktywne. W pracowni językowej zainstalowano przestrzeń edukacyjną łączącą zalety pracowni terminalowej i językowej. Do pracowni biologicznej zakupiono modele anatomiczne, tablice dydaktyczne, mikroskopy, programy multimedialne. Sala ta została gruntownie wyremontowana.

Inwestycje te były możliwe dzięki funduszom pochodzącym z naszego Starostwa Powiatowego. Oficjalnego otwarcia w obecności dyrekcji naszego liceum dokonał wicestarosta Adam Pieniążek i dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy dr Anna Wilczyńska.

82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

23 sierpnia 1939 r. nazistowskie Niemcy i komunistyczny Związek Radziecki  ustaliły w pakcie Ribbentrop- Mołotow datę  wspólnego  rozpoczęcia wojny. 1 września i 17 września 1939 r. to dwie daty tego samego wspólnego ataku. Polska nie była w stanie zatrzymać tej inwazji. Obydwa państwa, stały się jednakowo odpowiedzialne za wybuch II wojny światowej, niewyobrażalne cierpienia i śmierć dziesiątków milionów ludzi. Gdyby nie te zbrodnicze systemy, młodzież naszej szkoły nie opiekowała by się dębickimi  Dębami Pamięci posadzonymi dla upamiętnienia naszych rodaków zamordowanych w Katyniu i innych miejscowościach za wschodnią granicą.

Nasza licealna młodzież 17 września stanęła przy dębickich Dębach Pamięci.  W zadumie i modlitwie  uczczono obrońców ojczyzny z września 1939 roku.

 

Spotkanie z Panem Wicestarostą

W minioną środę w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy”  uczniowie wraz z opiekunami złożyli wizytę w Starostwie Powiatowym. W rozmowie z wicestarostą Panem  Adamem Pieniążkiem przedstawili program i cele wizyty w Grecji. Pana Starostę szczególnie zainteresował pomysł stworzenia bloga z przepisami kuchni greckiej  i polskiej oraz wizyty w wytłaczarni oliwy, fabryce sera Feta i w winiarni. Życzył nam udanego wyjazdu i wspomnień, do których będziemy wracać  przez wiele lat.

 

Akcja sprzątanie świata 2021

W dniu 13 września 2021 r., zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Akcji Sprzątanie Świata, która promuje działania na rzecz poszanowania środowiska oraz kształtuje postawy proekologiczne. W zbiórce uczestniczyły klasa 2d i 1a.

Pomimo intensywnie padającego deszczu zbiórka zakończyła się zebraniem kilku worków śmieci. Cieszy nas fakt, że w tym roku było ich mniej niż w latach ubiegłych. Tradycyjnie po przeprowadzonej akcji zapalone zostało ognisko, gdzie Pan leśniczy w bardzo interesujący sposób przedstawił zagadnienia związane  z  funkcjonowaniem lasu.
 
 

„Witaj szkoło!”

1.09.2021 r. rozpoczął się Mszą św. w kościele pw. św. Jadwigi nowy rok szkolny 2021/2022. Nauczyciele i młodzież naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej akademii w auli I LO.

Dla uczniów klas maturalnych to będzie ostatni rok w naszym liceum, natomiast dla uczniów klas pierwszych to dopiero początek nauki w tych szkolnych murach. Dlatego szczególnie ciepło powitani zostali  pierwszoklasiści.

Wszystkim życzymy, by ten czas nauki przyniósł satysfakcję i uczniom, i nauczycielom…

„Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów”… za 10 miesięcy.

 

Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w Krajowym Monitoringu chomika europejskiego.

W dniu 18 sierpnia 2021 nasi uczniowie, oraz nauczyciele uczestniczyli jako wolontariusze w Krajowym Monitoringu chomika europejskiego. Monitoring polega na sprawdzaniu stanu populacji, sidlisk i stanu ochrony tego gatunku. Za prowadzenie monitoringu odpowiada Główny Inspktorat Ochrony Środowiska, a koordynatorem działań jest Polska Anademi Nauk, która zleca badania terenowe i opracowanie raportów specjalistom z biologii chomika europejskiego z różych uczelni w Polsce. Nasi uczniowie towarzyszyli w poszukiwaniach naukowcom z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Poszukiwania okazały się owocne i w obszarze granic administracyjnych Dębicy stwierdzono występowania tego pięknego ssaka. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem na skutek intesyfikacji rolnictwa, drpieżnictwa (w tym drapieżnictwa kotów i psów domowych), zanieczyszczenia światłem i zmian klimatycznych. Naukowcy alarmują, ponieważ przewiduje się, że w ciągu kolejnych 10 lat może dojść do całkowitego wymarcia gatunku w jego obecnym zasięgu. Podstawą ochony jest edukowanie społeczeństwa. Dziś kolejne osoby dwiedziały się o jego występowaniu i będą mogły rozpowszechniać zdobytą wiedzę. Pierwsze stwierdzenia chomika pochodziło sprzed kilku lat, kiedy to mieszkaniec Dębicy przekazał do Polskiej Akademii Nauk informację, iż znalał martwego osobnik na jedenej z ulic naszego miasta. Dziś, podczas inwentaryzacji, prowadzonej przez naukowców i naszych uczniów, informacja ta zosała potwierdzona. Teraz pozostaze tylko zadbać o ochronę tego gatunku. Dodajmy, że nie ma chomika bez rolnika więc, dopóki na perfyferiach miasta wciąż uprawiane sa pola, dopóty perpesktywy ochrony chomika w Dębicy są optymistyczne, choć wymagają pewnych dodatkowych działań.

 

Wykaz podręczników dla klas pierwszych na rok szk. 2021/22

Przedmiot

Klasa

Wydawnictwo/autor

Tytuł

Poziom kształcenia

 

język polski

klasa 1

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe / K.Budna i inni

„Sztuka wyrazu” (I i II część)

----------------------------------------

 

historia

klasa 1

Nowa Era / Marcin Pawlak, Adam Szweda

" Poznać przeszłość"

podstawowy

Nowa Era / Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

"Zrozumieć przeszłość"

rozszerzony

 

wiedza o społeczeństwie

 

klasa 1

Nowa Era /  Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

„W centrum uwagi 1 „podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Podstawa Programowa 2019

podstawowy

klasa 1

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert,  Nowa Era.

 

,,W centrum uwagi 1" podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum

rozszerzony

matematyka

klasa 1

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1.

Podstawa Programowa 2019

podstawowy

klasa 1

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1.

Podstawa Programowa 2019

rozszerzony

 

biologia

klasa 1

A.Helmin,J.Holeczek, Nowa Era

Biologia na czasie 1,Podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum,Zakres  podstawowy

podstawowy

klasa 1

M.Guzik,R.Kozik,Nowa Era

Biologia na czasie 1,podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum , Zakres rozszerzony

rozszerzony

 

chemia

klasa 1

R.Hassa,A Mrzigod,Nowa Era

To jest chemia 1,podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i

Technikum,Zakres podstawowy

podstawowy

klasa 1

Wyd. WSiP

 

„Chemia” 1, podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego  Zakres rozszerzony

 

 

rozszerzony

 

geografia

klasa 1

R.Malarz, Więckowski, Nowa Era 2019

 

Oblicza geografii 1, Zakres podstawowy

podstawowy

klasa 1

R.Malarz,M Więckowski, P.Kroh, Nowa Era 2019

ów

Oblicza geografii 1, Zakres rozszerzony

rozszerzony

 

fizyka

klasa 1

Wydawnictwio WSiP

 

Fizyka 1 .Podręcznik.Liceum i Technikum, zakres podstawowy

podstawowy

klasa 1

Wydawnictwo WSiP

 

Fizyka 1,Podręcznik. Liceum i Technikum,zakres rozszerzony

rozszerzony

 

informatyka

klasa 1

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

zakres podstawowy

podstawowy

klasa 1

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

zakres rozszerzony

rozszerzony

 

podstawy przedsiębiorczości

klasa 1

Nowa Era / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości

dla szkół ponadpodstawowych

 

--------------------------

 

edukacja dla bezpieczństwa

klasa 1

Nowa era / Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa

dla liceum ogólnokształcącego i technikum

 

---------------------------

 Podręczniki do języków obcych będą podane na początku września po przypisaniu uczniów do grup językowych

Spotkanie z Radkiem Rakiem

24 czerwca 2021 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zorganizowała spotkanie z Radkiem Rakiem – lekarzem weterynarii, autorem utworów fantastycznych i laureatem 24. edycji Nagrody  Literackiej Nike w roku 2020 za powieść „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”. W spotkaniu autorskim uczestniczyły nauczycielki polonistki i bibliotekarz z naszej szkoły.

Pisarz barwnie opowiadał o swoich inspiracjach literackich, zdradził kilka tajników swojego warsztatu pracy, wspominał dzieciństwo i okres szkolny w Dębicy. Opowieści były pełne anegdot, ciekawostek i osobistych refleksji. Po spotkaniu Radek Rak podpisywał swoje książki, wpisał się również do naszej kroniki szkolnej jako nie tylko pisarz, lecz przede wszystkim absolwent I LO w Dębicy.

 

Koniec roku szkolnego. Piekna, roześmiana młodzież odebrała świadectwa całorocznej pracy.

 

W piątek 25 czerwca uczniowie naszego liceum spotkali się z nauczycielami podczas uroczystej akademii, by odebrać świadectwa i podziękować za wspólny rok nauki.

Dyrektor naszego liceum Wiesław Ostafin podziękował uczniom, nauczycielom i rodzicom  za ten szczególnie trudny rok szkolny.

Dyrektor szkoły wręczył nagrodę i  świadectwo ukończenia klasy drugiej finalistce 45. Olimpiady Języka Angielskiego oraz wszystkim uczniom którzy otrzymali świadectwa wyróżniające.

 

   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 

 Zobacz wszystkie dostępne fotografie z uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021r.

1. 8.00  Msza. św w kościele Św. Jadwigi.

2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego na podwórku szkolnym około godziny 9.00.

3. Spotkania klasowe z wychowawcami.

 

Próbna szkolna matura z biologii.

15 czerwca bieżącego roku uczniowie z klas 2b3, 2c3, 2d3, 2e3 rozszerzający biologię, mieli okazję sprawdzić się ze zdobytej wiedzy biologicznej pisząc "Próbną szkolną maturę z biologii". Wyniki przez nich uzyskane okazały się lepszymi niż się spodziewałem. 

 

Praktyczna lekcjia biologii

W dniu 18 czerwca 2021 r.  uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym (2e3) mieli możliwość wzięcia udziału w praktycznej lekcji biologii która odbywała się w przychodni weterynaryjnej. Podczas zajęć młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem przychodni dowiedziała się na czym polega praca w zawodzie lekarza weterynarii ponadto została im umożliwiona możliwość wzięcia udziału zabiegu sterylizacji.

 

Finał XXVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Zakończyła się kolejna edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży, projektu edukacyjnego organizowanego przez Kancelarię Sejmu przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem Pamięci Narodowej. To coroczne wydarzenie cieszy się niezwykłą popularnością wśród młodych ludzi. W tym roku z uwagi na pandemię wirusa SARS-Cov-2 odbyła się specjalna internetowa edycja konkursu.

Na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jednym z patronów 2021 roku został ustanowiony kardynał Stefan Wyszyński. W tym roku uczestnicy realizowali zadanie rekrutacyjne  na temat: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów  we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy 2b3 o profilu humanistycznym- Kacper Glinka i Bartłomiej Jakson- zostali laureatami XXVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Gratulujemy sukcesu!

 

Krajowe Mistrzostwa Polski IDO Show Dance

W  dniach 9 do 11 czerwca Oliwia Szela uczennica naszej szkoły wyjeżdża na Krajowe Mistrzostwa Polski IDO Show Dance, które są eliminacjami do Mistrzostw Europy i Świata.Oliwia reprezentuje Soul Dance Akademie Tańca działającą w Dębicy. W ostatnie dwa weekendy tancerka reprezentowała Dębicę na dwóch Ogólnopolskich Festiwalach  w Wojniczu i Żywcu, gdzie zdobyła wraz z grupą 3 miejsce Mini Formacji, 1 miejsce w formacji i 1 miejsce w Mini Formacji.
Gratulujemy
 
 
 
 

Piszemy projekty…..

Piszemy projekty…..

W grudniu minionego roku Agencja Narodowa ogłosiła nabór na napisanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Ciekawy temat zachęcił do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Napisania projektu podjęły się nauczycielki naszego liceum panie Agnieszka Panek i Ewa Nowacka. Czasu było niewiele, ponieważ termin złożenia wniosku upływał 10 stycznia 2021.

Celem projektu jak sama nazwa wskazuje jest ponadnarodowa mobilność uczniów, która u nas została skierowana do Grecji. Przedsięwzięcia realizowane przez szkoły w ramach projektu  mogą obejmować jednokrotne wyjazdy uczniów do jednego z krajów europejskich. Celem mobilności uczniów: wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Wyniki naboru zostały ogłoszone 7 maja br. I nasza szkoła znalazła się na szóstym miejscu listy rankingowej uzyskując 102 punkty. Warto nadmienić iż lista liczyła 198 szkół objętych wsparciem finansowym.

O kolejnych działaniach w projekcie będziemy informować na bieżąco.

Przekraczamy granice!

28.04.2021 r. uczniowie klasy 2d  w ramach lekcji języka angielskiego (grupa p. Barbary Huni-Kimbar) odbyli pełen wrażeń i nowych doświadczeń międzykulturowy rejs – udział w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Podczas spotkania online uczniowie mieli okazję połączyć się z ukraińską szkołą średnią w Rivne’m – Rivne academic lyceum "Prestyzh". Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje szkoły za pomocą materiału filmowego i licznych zdjęć, a także wzięli udział w dyskusji na temat różnic kulturowych i ciekawostek regionalnych. Spotkanie było prowadzone w języku angielskim. Bariery zostały przełamane, granice zatarte, a każdy uczestnik spotkania zdobył pakiet nowych doświadczeń  i niezapomnianych wrażeń. Współpraca ze szkołą w Rivnem będzie trwać, a w nowej rzeczywistości pocovidowej  z przyjemnością ugościmy ukraińską młodzież w naszej szkole! Ahoj przygodo!

Witaj Majowa Jutrzenko…

W 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja klasy 2b i 2b3 uczestniczyły w wykładzie profesor Katarzyny Kuras, pracownika Instytutu Historii UJ. Wykład wprowadził nas w okoliczności uchwalenia konstytucji, jej najważniejsze postanowienia, ale także ukazał dzieło 3 maja jako ważny element naszego dziedzictwa narodowego. Pani Profesor stawiała pytania o znaczenie konstytucji, jej rolę w utrzymaniu polskiej państwowości. Zachęcała także do czytania Konstytucji 3 maja, przytaczając słowa wybitnego polskiego historyka, Janusza Tazbira, który podkreślał, że konstytucja jest bardziej czczona niż czytana.

Konkluzją wykładu było stwierdzenie: „ Czytajmy konstytucję wykorzystując doświadczenia przeszłości w ocenie teraźniejszości i  tworzeniu przyszłości.”

CIEKAWA LEKCJA Z WSIiZ

W dniu 15.04. uczniowie klasy 2f3 wzięli udział w projekcie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – „Ciekawa lekcja”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu można dopasować tematy do zainteresowań i wybrać najciekawszy na 45 minutową lekcję, która odbywa się na platformie Cisco WebEx. Klasa 2f3 wybrała temat „Poznaj Chiny- wprowadzenie do języka, kultury i tradycji Państwa Środka”. Lekcję poprowadziła pani magister Qinghua Zhang-Żyradzka – absolwentka filologii chińskiej na Uniwersytecie Hunan o specjalności: nauczanie języka chińskiego. Pani magister pokazała nam różne aspekty kultury Chin. Poznaliśmy podstawy języka chińskiego :) oraz niekiedy zaskakujące różnice kulturowe pomiędzy naszymi państwami. To naprawdę fascynujący kraj. Może kiedyś uda nam się go zwiedzić?