Hej ogarnięci !!!

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej.

Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły na lekcjach języków obcych przez cały tydzień zajmowali się krajami europejskimi. Zadbali również o to, żeby ten tydzień był wyjątkowy. W salach pojawiły się ciekawostki oraz plakaty o różnych językach, jak również flagi, a na korytarzach plakaty wielojęzyczne i słowa w różnych językach. Na lekcjach uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, śpiewali piosenki w różnych językach, malowali flagi na rękach i twarzy, poznawali idiomy w różnych językach świata, degustowali smakołyki i grali w gry i quizy o tematyce europejskiej.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za pomoc w organizacji naszego językowego święta.

Zobacz więcej zdjęć.

Dziennik elektroniczny

Szukaj