Hej ogarnięci !!!

Krośnieńskie Wykłady związane z ekologią i ochroną środowiska

Uczniowie naszego liceum drugi rok z rzędu brali udział w wykładach ekologiczno – środowiskowych, organizowanych przez  Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Krośnie. Tematyka  wykładów  obejmowała zagadnienia szeroko rozumianej biologii, ekologii oraz ochrony środowiska. Panele wykładów ułożone zostały w taki sposób aby ukazać problemy z  nadmierną produkcją odpadów oraz sposobami ich ograniczenia  i eliminowania.  Jak co roku głównym tematem były zagadnienia związane z  Ogólnopolską Olimpiada Ekologiczną, która w naszym liceum cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Młodzież z przyjemnością wysłuchała prelegentów.

Biorącym udział w etapie szkolnym olimpiady życzymy wysokich wyników.

 

 

 

 

Sejmik Ekologiczny „Oblicza wody”.

Po raz XIV przy współpracy Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Zespołu Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy zorganizowany został (11 grudnia br.) Sejmik Ekologiczny pod nazwą „Oblicza wody”. W wydarzeniu wzięła udział młodzież klasy 1d3 naszego liceum.

Magdalena Depa – Muniak, Jolanta Soboń, Magdalena Kaczmarczyk, Jolanta Ciba oraz Magdalena Kusiba jako prelegentki w przygotowanych prezentacjach poruszały tematy związane z tematem przedsięwzięcia: znaczenie wody w życiu człowieka, fakty i mity o przysłowiowej „kranówce”, ocena wód powierzchniowych województwa i powiatu oraz nawadnianie gospodarstw rolnych w kontekście ochrony gleb i wód.

Wydarzenie miało na celu zwiększenie ekologicznej świadomości wśród młodzieży, zwrócenie uwagi na problem dotyczący wody – jej braku, zanieczyszczeń etc. oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.

Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Dnia 18.11.br w naszej Szkole gościliśmy koordynatora Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI z Poznania Wojciecha Zięba.W ramach tego spotkania wygłosił prelekcje Adopcja Serca szansa dla dzieci z ubogich Krajów Trzeciego Świata. Ukazał w trakcie tego spotkania istotę i sens Adopcji Serca polegającą na symbolicznym przyjęciu do swego serca i rodziny osieroconego lub biednego dziecka żyjącego w skrajnej nędzy i ubóstwie. Prelekcja ta ubogacona przeżyciami osobistymi autora i zdjęciami pogłebiła świadomość i wiedze wśród słuchaczy zarówno Uczniow i Nauczycieli o życiu dzieci i dorosłych żyjacych w skrajnym ubóstwie między innymi w Afryce jak i o możliwości pomocy w różnych aspektach począwszy od duchowych a kończąc na materialnych.

 

Goście z Ukrainy z wizytą w naszej szkole

W dniach od 12 do 15 listopada gościliśmy delegację dwojga nauczycieli ze szkoły w Równem na Ukrainie. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie metod nauczania oraz sposobów organizacji pracy w szkole. Katerina i Serhiy mieli okazję obserwować lekcje, a także m.in. dowiedzieć się, jak prowadzić dokumentację szkolną w formie dziennika elektronicznego. Spotkali się również z uczniami, aby opowiedzieć im o swojej szkole, ukraińskim systemie edukacji oraz codziennym życiu na Ukrainie. Oprócz zajęć związanych stricte z celem wizyty, udało się im również pojechać do Krakowa, a także zwiedzić ekspozycję w lokalnym muzeum.

Wizyta przebiegła w bardzo serdecznej i życzliwej atmosferze, a jej podsumowaniem były obopólne deklaracje o chęci nawiązania współpracy między obydwiema szkołami.

 

Wystawa tematyczna w Muzeum Regionalnym w Dębicy

   „Dzień, w którym pękło niebo… dębicki wrzesień 1939”- to hasło przewodnie wystawy czasowej w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Fotografie, zabytki czy ścieżka dźwiękowa pozwalają zapoznać się z dziejami dębiczan u progu II wojny światowej. 
13.11.2019 r. uczniowie z klas 2c i 2b (grupa dziennikarska) mieli okazję zapoznać się z wydarzeniami z tamtych lat, zwiedzając wspomnianą wystawę i słuchając wykładu przewodnika, który fachowo i ciekawie opisał losy mieszkańców Dębicy, biorących udział w wojnie obronnej 1939 r.

 

Licencja

To jest mój utwór.

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Znacząca umowa nieodpłatnego przekazania wyposażenia na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

W obecności  Pana Adama Pieniążka  Wicestarosty Powiatu Dębickiego podpisana została w szkole dnia 12 listopada 2019 r. umowa dotycząca przekazania szkole sprzętu o wartości (wg cen zakupu) 108 411,48 zł. Przekazującym jest Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych z siedzibą w Dębicy.

W skład przekazanego sprzętu wchodzi m.in. pracownia językowa, monitory dotykowe 65”, laptopy, projektory, pomoce do pracowni fizycznej i chemicznej, kserokopiarka, wizualizer, defibrylator, stoliki, ławki i sprzęt sportowy.

W imieniu „Przekazującego” umowę podpisali Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani mgr inż. Barbara Olechniewicz oraz Członek Zarządu  Stowarzyszenia Pan mgr Jarosław Urbański. W imieniu „Przyjmującego” umowę podpisał Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły Pan mgr Wiesław Ostafin.

Dyrektor szkoły podziękował w imieniu całej społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy za tak hojny dar na rzecz szkoły. Podobne podziękowanie złożył Pan Wicestarosta, który jednocześnie zwrócił uwagę, że jest to przykład korzyści jakie wynikają z właściwych relacji pomiędzy różnymi instytucjami.

 

Święto Niepodległości

„Polska to jest wielka rzecz!”

„I my sami jeszcze nie wiemy, co i jak, gdyż dopiero pierwszy wiosenny wiatr powiał w nasze twarze. To dopiero przedwiośnie nasze.”

/S. Żeromski „Przedwiośnie”/

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach trwania zniewolenia.

Oficjalnie Święto Niepodległości zaczęto regularnie obchodzić 11 listopada 1937 roku, przy czym obchody odbyły się tylko dwa lata z rzędu ze względu na wybuch II wojny światowej. W 1945 roku święto zniesiono na czas okupacji, a przywrócone zostało jako Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku.

W miejskich obchodach, upamiętniających 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział dyrekcja naszej szkoły, nauczyciele oraz młodzież. Poczet sztandarowy I LO godnie reprezentowali uczniowie z klasy 2 f: Anna Haptaś, Kinga Kipa, Mateusz Zając.

 „…ojczyzna to chemia;

serce, jak się czego uczepi,

to dynamit”

 /S. Wyspiański „Wesele”/

Wykład Pan Profesora Leszka Starkela absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

W dniu 8.11.2019 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odbył się wykład profesora Leszka Starkela. Pierwsza część wykładu poświęcona była badaniom Pana Profesora w Karpatach, druga część badaniom procesów grawitacyjnych na terenie Wyżyny Dardżyling w Indiach.

W wykładzie uczestniczyły klasy realizujące rozszerzony program nauczania geografii.

Pan Profesor Leszek Starkel jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. W tym roku minęło 70 lat jak zdał maturę w Jagielle. Następnie studiował geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach podjął pracę w Instytucie Geografii   i przestrzennego zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

W swojej pracy naukowej początkowo zajmował się zagadnieniami geologii, paleontologii i geomorfologii Karpat, później prowadził badania w Indiach. Jest autorem licznych publikacji i rozpraw naukowych. Za swoje osiągnięcia, jako jeden z dwóch Polaków (obok Pawła Edmunda Strzeleckiego), otrzymał Gold Founders Medal (Medal Odkrywców), który jest najwyższym wyróżnieniem Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego (odznaczenie wręcza królowa brytyjska). Profesor Leszek Starkel został odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Profesor odwiedza I LO w Dębicy, w bieżącym (2019 roku) dwukrotnie. Obok wiedzy geograficznej Pan Profesor dostarczył cennych informacji na temat funkcjonowania szkoły tuż po drugiej wojnie światowej.

 Fotografie z wykładu

Pamiętamy

Jak co roku przed Wszystkimi Świętymi społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odwiedziła groby nauczycieli, które znajdują się na Starym Cmentarzu w Dębicy. Odwiedzaliśmy groby tych, którzy pracowali w I Liceum Ogólnokształcącym na początku jego istnienia jak i tych, którzy pracowali w nim jeszcze kilkanaście, kilka lat temu.

 

„Listopadowe wspomnienie”

Prawie siedem lat temu pożegnaliśmy profesora Kazimierza Gwoździa, który od 1963 roku był nauczycielem matematyki w naszym liceum. Przepracował w „Jagielle”  38 lat, a na zasłużoną emeryturę odszedł w 2001 roku. Miał opinię wymagającego nauczyciela, który z matematyczną precyzją oceniał rozwiązywane zadania. Poza nauczaniem był opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej, która prowadziła sklepik szkolny. Jako wychowawca organizował wyjazdy do Krakowa na operetki, których był miłośnikiem. Na wakacjach wielokrotnie był opiekunem dwutygodniowych obozów nad morzem dla uczniów szkoły.

Pozostaje w pamięci wielu absolwentów naszej szkoły oraz współpracowników, w szczególności tych, którzy są jeszcze czynni zawodowo.

Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Bibicach koło Krakowa.

 

„Poznaj Atom”

Szkoła przystąpiła do realizacji projektu Ministerstwa Energii „Poznaj Atom”, którego ideą jest edukacja uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych klas szkół podstawowych w zakresie energetyki i techniki jądrowej. Edukacja ta prowadzona jest przez pracowników naukowych wyższych uczelni.

W ramach tego projektu 30 października 2019 r. przeprowadzone zostały w szkole cztery lekcje o charakterze warsztatowym( w różnych klasach)  przez mgr inż. Filipa Jędrzejeka, pracownika Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Energetyki i Paliw. Podczas tych lekcji uczniowi poznali podstawowe informacje dotyczące źródeł energii elektrycznej, energetyki jądrowej oraz promieniowania jonizującego. Na zajęciach zaprezentowany został profesjonalny sprzęt dozymetryczny (detektory promieniowania), uczniowie mogli przeprowadzić doświadczenia na naturalnych materiałach promieniotwórczych. Szkoła pozyskała nieodpłatnie dodatkowe materiały dydaktyczne, dotyczące w/w problemów, które będą wykorzystywane  na lekcjach fizyki w pozostałych klasach.

 

Biblioteka sercem szkoły...

25.10.2019 r. obchodziliśmy kolejne "urodziny biblioteki" w związku z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Tego dnia biblioteka przybrała odświętny wygląd, a na  czytelników czekały słodkie niespodzianki. Były życzenia, wyjątkowy tort i pamiątkowe zdjęcia.

 

W zdrowym ciele ...

W dniu 29.10.2019r w naszej szkole odbyły się powiatowe zawody z piłki ręcznej dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowały:
Pyskaty Marlena, Gruszka Aleksandra, Kisiel Natalia, Sokołowska Emilia, Wójcik Weronika, Nowak Natalia, Mądro Natalia, Bełtek Gabriela, Marszałek Natalia, Cyboroń Kamila, Łyko Natalia, Pierchała Weronika.

Nasze uczennice wywalczyły 5 miejsce. Opiekunem była Pani Justyna Lach.

 

 

 

To tylko ćwiczenia

W dniu 15.10.2019 roku czwartą lekcję w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły przerwał długi dzwonek. Sygnał oznaczał ewakuację. W kilkanaście sekund po tym sygnale pierwsi uczniowie zaczęli opuszczać szkołę. Po około siedmiu minutach młodzież, nauczyciele i pracownicy szkoły byli w miejscu ewakuacji. Tutaj odbyło się sprawdzenie stanu osobowego.
W akcji uczestniczyli strażacy z KP PSP w Dębicy.
Ewakuacje ćwiczebne odbywają się w Jagielle co roku. Celem ich jest przygotowanie młodzieży i pracowników do ewakuacji w wypadku zagrożenia. Przebieg akcji później jest analizowany w celu uniknięcia błędów w przyszłości. Popełnione błędy będą omawiane na Radzie Pedagogicznej, zostaną z nich wyciągnięte wnioski, które będą wprowadzone przy kolejnych ewakuacjach.
Na uwagę zasługuje fakt, że czas ewakuacji skrócił się o około dwie minuty w stosunku do roku poprzedniego, choć w ewakuacji brało udział około 200 osób więcej.

 

Naukowa chemia

15 października uczniowie naszej szkoły rozpoczęli zajęcia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w ramach projektu "Naukowa chemia". Tematyką pierwszego spotkania była spektroskopia z zakresu podczerwieni i analiza widm.  Kolejne zajęcia już za dwa tygodnie.

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej.

Czytaj więcej: Europejski Dzień Języków Obcych

SZKOLNY KONKURS „Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY. SELFIE Z KSIĄŻKĄ”

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

Cele konkursu:

a) mobilizowanie uczniów do czytania,

b) rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,

c) rozwijanie wyobraźni uczniów,

d) aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach,

e) podniesienie poziomu czytelnictwa,

f) odkrywanie, rozwijanie i propagowanie talentów artystycznych.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły

Czytaj więcej: SZKOLNY KONKURS „Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY. SELFIE Z KSIĄŻKĄ”

„8 książek na 8 Narodowe Czytanie”

Pod patronatem pary prezydenckiej już po raz ósmy w całej Polsce czytano utwory należące do kanonu literatury- nowele polskie: „Dobra pani” E. Orzeszkowej, „Dym” M. Konopnickiej, „Katarynka” B. Prus, „Orka” W. S. Reymont, „Rozdziobią nas kruki, wrony” S. Żeromski, „Sachem” H. Sienkiewicz, „Sawa” H. Rzewuski, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” B. Schulz. Ich wspólną cechą jest polskość połączona z treściami uniwersalnymi, refleksją nad kondycją człowieka i społeczeństwa, w którym żyje.

Nasz szkoła (uczniowie z klas 1 d3 oraz 1 c) wzięła również udział w tym wydarzeniu zorganizowanym 20.09.2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Inscenizację poszczególnych nowel  profesjonalnie przygotowały nauczycielki  i ich uczniowie ze szkoły podstawowej w Żyrakowie, natomiast fragmenty czytali m.in. pan K. Moskal, pani W. Lis a także dyrektor naszej szkoły-pan W. Ostafin.