Hej ogarnięci !!!

Olimpiada Biologiczna


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że czworo uczniów naszego liceum dostało się do drugiego etapu Olimpiady  Biologicznej. Są nimi uczniowie profilu biologiczno- chemicznego,  Aleksandra Kozińska  z klasy 3d, Jakub Wiśniowski klasa 2e3, Bartłomiej Kucharski klasa 2e3, Marlena Śmietana klasa 2e. Kolejny etap  rozpoczyna  się od napisania pracy badawczej.  Opiekę nad młodzieżą sprawuje Krzysztof Kosiński.

Cieszymy się z waszego sukcesu.