Hej ogarnięci !!!

Harmonogram i procedura konsultacji

Lp.

Data

Przedmioty

Czas

1

1 czerwca 2020 r.

j. polski, historia, wos

8:00 – 14:00

2

2 czerwca 2020 r.

matematyka, fizyka, geografia

8:00 – 14:00

3

3 czerwca 2020 r.

języki obce

8:00 – 14:00

4

4 czerwca 2020 r.

biologia, chemia

8:00 – 14:00

5

5 czerwca 2020 r.

pozostałe przedmioty

8:00 – 14:00


PROCEDURA PRYCHODZENIA/WYCHODZENIA oraz PRZEBYWANIA UCZNIÓW w SZKOLE 

( od 1 czerwca 2020 r.)

 1. Konsultacje odbywają się wg ustalonego harmonogramu, z optymalnym i bezpiecznym wykorzystaniem proponowanego czasu ich trwania.
 2. W szkole prowadzony jest rejestr zgłoszeń konsultacji oraz rejestr odbytych konsultacji (w sekretariacie szkoły).
 3. W salach lekcyjnych może przebywać jedna osoba na 4 m2 powierzchni sali, z uwzględnieniem 2 m dystansu społecznego i 1,5 m odległości pomiędzy stolikami.
 4. Maksymalna ilość uczniów stanowiących  grupę podczas konsultacji to 12 osób
 5. Nauczyciele informują dyrekcję o planowanej imiennej liczbie osób biorących udział w konsultacjach oraz planowanym czasie konsultacji, podając jednocześnie szybką ścieżkę komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich.
 6. Potwierdzenie konsultacji dla uczniów (w określonym czasie) wymaga zgody dyrekcji, wynikającej z ilości osób mogących przebywać jednocześnie na terenie szkoły.
 7. Konsultacje należy planować  z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 8. Wejście/wyjście następuje pojedynczo z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa ( osłona na usta i nos).
 9. Wejście/wyjście możliwe jest tylko od strony dziedzińca szkoły.
 10. Uczniowie w oczekiwaniu przed wejściem zachowują bezpieczny dystans (2m).
 11. W czasie pobytu w szkole stosują się do wszelkich zaleceń sanitarnych ( np. korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk, korzystanie z toalet).
 12. Ogranicza się możliwość przemieszczania po szkole tylko do celów niezbędnych ( do/z sali konsultacji, do/z najbliższej toalety bez względu na jej przeznaczenie).
 13. W celu skorzystania z biblioteki szkolnej należy wizytę umówić zdalnie ( w sekretariacie) i stosować się do procedur wejścia/wyjścia oraz pobytu w bibliotece.
 14. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
 15. Po opuszczeniu budynku szkoły uczniowie zobowiązani są bezzwłocznie opuścić teren szkoły.