Hej ogarnięci !!!

Pomoc Rwandzie i Aleppo

Wszystkim, którzy  odpowiedzieli na apel i wsparli swoimi ofiarami najuboższych w Afryce i Aleppo składam serdeczne podziękowanie. Jednocześnie podkreślam,  iż pomoc potrzebna nadal. Poniżej szczegóły.
Koordynator Akcji pomocowej pedagog Małgorzata Gawle- Wiernasz

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przesłali ofiary na pomoc dla ofiar powodzi w Rwandzie oraz dla głodującego Aleppo. W ostatnich przesłaliśmy 5000 euro na odbudowę domów zniszczonych przez powódź w Rwandzie (wystarczy to na odbudowę... 2,5 domów) oraz 20.000 euro do Aleppo, w tym 8000 na Adopcję Serca (łączenie wspieramy tam już 112 dzieci i młodzieży, choć potrzeby są znacznie większe) oraz 12 000 na pomoc dla najbiedniejszych rodzin.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej:
- o pomocy dla powodzian w Rwandzie: https://adopcjaserca.eu/?page_id=690
- o pomocy dla Aleppo: https://adopcjaserca.eu/?page_id=636

Z najnowszymi relacjami medialnymi dotyczącymi naszej pomocy (w tym z programem TVK Winogrady o naszej pomocy dla Rwandy) można się zapoznać na stronie: https://adopcjaserca.eu/?page_id=53