Hej ogarnięci !!!

Odbiór świadectw dojrzałość

W dniu 11.08.2020 r będą wydawane świadectwa dojrzałości. Ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną będą one wydawane w wyznaczonych godzinach:

Klasa III A  godz.  10.00 - 11.00

Klasa III B  godz.    9.00  - 10.00

Klasa III C  godz.  11.00 - 12.00

Klasa III D  godz.  10.00 - 11.00

Klasa III E    godz.   9.00 - 10.00

Klasa  III F   godz.  10.00 - 11.00

Klasa  III G  godz.    9.00 – 10.00

 Przy odbiorze świadectwa obowiązkowe są maseczki, rękawiczki i własne długopisy.   

 Informacja o sposobie wydawania  świadectw będzie umieszczona na drzwiach szkoły.