Hej ogarnięci !!!

Warsztaty prawne dla uczniów naszego liceum

 Spotkanie uczniów klas 2b, 2c3 oraz 2d3 z prawnikiem zrealizowane zostało w formie warsztatów co umożliwiło uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym, a także zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania.

Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.
Spotkaniu z prawnikiem  towarzyszyła żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. Dzięki temu uczestnicy nie tylko poznali przepisy prawa ale także właściwe spojrzenie na sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwych decyzji. 

Zajęcia prowadził prawnik Pan Karola Grześkiewicz prezes Fundacji Rozwoju i Wsparcia "Pasieka".

Projekt realizowany pod patronatem Starosty Dębickiego oraz patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Powiatu Dębickiego.