Hej ogarnięci !!!

MAMY HONOROWEGO PROFESORA OŚWIATY

    W dniu 14.10.2020 roku wicedyrektor Tomasz Kozioł odebrał w budynku Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju tytuł honorowego profesora oświaty.

    Tytuł honorowego profesora oświaty przyznawany jest od 2008 roku nauczycielom o szczególnych osiągnięciach zawodowych. Tytuł przyznaje Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty działająca przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Rocznie przyznaje 20 do 25 tytułów.

    Nauczyciel otrzymujący tytuł honorowego profesora oświaty musi  wykazać się  osiągnięciami dydaktycznymi lub wychowawczymi, wysokimi osiągnięciami uczniów w egzaminach zewnętrznych, osiągnięciami w turniejach lub olimpiadach, pełnieniem funkcji eksperckich w systemie oświaty, stwarzaniem swoją postawą wzorca nauczycielai wychowawcy, umiejętnością mobilizowania uczniów do pracy nad własnym rozwojem. Musi również mieć znaczący udział w kształceniu przyszłych nauczycieli, uznany dorobek zawodowy w postaci nagród i odznaczeń oraz publikacje naukowe.

   Tomasz Kozioł pracę w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy rozpoczął w 1986 roku jako nauczyciel geografii. Ponad pięćdziesięciu jego uczniów wybrało geografię jako kierunek studiów, kilkoro obroniło pracę doktorską, a jeden posiada tytuł profesora. Geografia w I LO w Dębicy chętnie wybierana jest jako przedmiot maturalny, rocznie do egzaminu maturalnego z geografii podchodzi około 60 uczniów. Ich wyniki są znacznie wyższe niż przeciętne wyniki dla liceów w Polsce.

   Uczniowie Tomasza Kozioła zdobyli ponad 40  tytułów finalistów w zawodach centralnych i międzynarodowych. Reprezentowali szkołę w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Nautologicznej i Olimpiadzie Znajomości Afryki.

     Tomasz Kozioł jest autorem kilkunastu książek dotyczących geografii, niektóre z nich doczekały się kilku wydań. Jest ekspertem ministerialnym do spraw nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli i egzaminatorem maturalnym. Od kilkunastu lat jego nazwisko znajduje się w licznych rankingach olimpijskich nauczycieli geografii, w których zajmuje 16.-18.  miejsce w Polsce i 1. w okręgu krakowskim. Współpracuje z nauczycielami  geografii z najbardziej prestiżowych szkół w Polsce.
Od 2010 roku jest autorem arkuszy maturalnych w „Maturze z Nowinami”.
   Za swoje największe osiągnięcia zawodowe uważa sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, opracowanie i wydanie „Notatek z lekcji geografii”, zaangażowanie uczniów do pracy nad  „Cudze chwalicie, swego nie znacie … - Dębica i okolice”:
   Z klas, w których był wychowawcą najbardziej ceni obecną 3F za ich szczerość i prawdomówność.

 Nie znosi zakłamania, krętactwa i obłudy. Lubi podróże, jest zamiłowanym ogrodnikiem.