Hej ogarnięci !!!

Prezent od fundacji św. Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja od 10 lat prowadzi ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja, w ramach którego wspiera zdolnych i zaangażowanych w codzienne życie szkół uczniów z całej Polski w tym naszej szkoły.

Fundacja doceniła nasze zaangażowanie w ten projekt i efektem tej wieloletniej  współpracy, są przekazane przez Fundację dla uczniów naszej szkoły dwa laptopy sfinansowane przez firmę  G Knowhow Limited. „Jagiełło” znalazło się grupie 50 szkół z całej Polski, którym takie nagrody ufundowano co jest ogromnym dla nas wyróżnieniem, a jednocześnie ogromną pomocą dla uczniów w tym trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii.  Koordynatorem programu w  aszej szkole jest pedagog p. Agnieszka Zapał-Róg.