Hej ogarnięci !!!

NOC BIOLOGÓW 2021

Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele niezwykłych odkryć biologicznych. Zaczęto poznawać genomy wielu organizmów, w tym także człowieka. Coraz powszechniejszym staje się uprawianie roślin modyfikowanych genetycznie. Nieustannie toczony jest spór o globalne zmiany klimatyczne oddziaływujące na różnorodność biologiczną.  Odkrywane są nowe choroby, groźne dla człowieka, co przyczynia się do rozwoju nauk biomedycznych. Coraz częściej słyszanym jest, ze XXI stulecie będzie wiekiem biologii.

Dziesięć lat temu podczas pierwszej edycji „Nocy Biologów”,   nauczyciele akademiccy Wydziału Biologii Uniwersytetu im A. Mickiewicza  w Poznaniu  wyszli naprzeciw oczekiwaniom młodzieży szkół średnich organizując przedsięwzięcie, którego celem było przedstawienie niezwykłych  procesów zachodzących w świecie przyrody. 

Tegoroczna edycja odbywała się w formie online, co dało możliwość  Naszej młodzieży uczestnictwa w serii wykładów, ćwiczeń i laboratoriów na wszystkich uczelniach wyższych kraju.

W wydarzeniu brali udział uczniowie klas biologiczno- chemicznych.