Hej ogarnięci !!!

PATRONAT DZIEKANA WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UJ

          Z przyjemnością informujemy, że projekt

I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy

„MATEMATYCZNE WYZWANIA”

został w 2021 roku objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ patronuje wyróżniającym się projektom szkolnym, mającym na celu popularyzację matematyki oraz opiekę nad uczniami uzdolnionymi. Jest to wyróżnienie honorowe, podkreślające szczególny charakter projektu, udzielane na jeden rok kalendarzowy.

            Warto zaznaczyć, że „MATEMATYCZNE WYZWANIA” to już siódme przedsięwzięcie przygotowane i realizowane przez nauczycieli naszej szkoły, które zostało objęte wspomnianym patronatem.