Hej ogarnięci !!!

W 200. rocznicę urodzin K.C. Norwida szkolny konkurs recytatorsko - plastyczny

,,Piękno na to jest, by zachwycało"

C. K. Norwid

I. Organizator

Organizatorem konkursu są szkolni pedagodzy ze wsparciem bibliotekarzy I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

II. Cele konkursu

1. Uczczenie pamięci Cypriana Kamila Norwida - poety, publicysty, malarza,     rzeźbiarza, myśliciela. 

 2. Popularyzacja  twórczości artysty: poezji, esejów filozoficznych, malarstwa.

3. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej inspirowanej utworami ze szczególnym

 uwzględnieniem poezji i malarstwa.

 4.Rozwijanie zdolności recytatorskich i wyobraźni plastycznej.

 III. Zasady konkursu

1. Konkurs kierowany jest do uczniów naszej szkoły.

2. Uczniowie biorący udział w części recytatorskiej mają za zadanie:

a) w przypadku kontynuacji nauczania zdalnego  przesłać nagranieosobistej recytacji wybranego utworu na maila: m.gawle507@ gmail.com do dnia 07.04.2021, zarejestrowana  recytacja może być wzbogacona  o rekwizyty, odpowiedni strój, podkład muzyczny nawiązujący do treści utworu, czas trwania prezentacji powinien się mieścić w 5 minutach,

b) w przypadku powrotu do nauki stacjonarnej - ogłoszony zostanie termin przesłuchania uczestników w oddzielnym komunikacie.

3.Uczniowie biorący udział w części plastycznej konkursu proszeni  są o przygotowanie  ilustracji do wybranego utworu C. K. Norwida na zasadach:

a) technika wykonania prac dowolna (rysunek, grafika, techniki łączone), format pracy min. A4,

b) uczestnik może zgłosić jedną, samodzielnie wykonana pracę, 

c) praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę ( imię, nazwisko i klasa),

d) prace konkursowe należy dostarczyć do pokoju pedagoga lub biblioteki szkolnej do 07.04.2021r.

 IV. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Przesłuchania recytacji (zarówno nagrań, jak i osobistej) i prace plastyczne będzie oceniać profesjonalne Jury.

2. Autorzy wyróżnionych recytacji prac otrzymają nagrody.

 Uwaga!

Istnieje możliwość konsultacji np. w wyborze utworu i tematu pracy plastycznej u koordynatora  konkursu Małgorzaty Gawle – Wiernasz.
kontakt: m.gawle507@gmail.com