Hej ogarnięci !!!

Harcerz, zawodowy oficer piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego.

 

 Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi Małozięciowi - prezesowi „Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy” za przekazanie w darze książki autorstwa prof. dr hab. Tomasza Balbusa pt. „Podpułkownik Ludwik Marszałek „Zbroja”.

Wolumen prezentuje światopogląd i wartości jakie wyznawał oraz normy moralne, którymi się kierował tytułowy bohater – ppłk. Ludwik Marszałek. Postać ta wpisuje się w szeregi lokalnych niezłomnych żołnierzy wyklętych.

           W imieniu społeczności I LO biblioteka szkolna

 

 

 

Ludwik Marszałek „Zbroja” był harcerzem, zawodowym oficerem piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego.
Podczas wojny szkoleniowcem i komendantem Obwodu Dębica AK.
Później działał w strukturach „NIE”, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „WiN” na Rzeszowszczyźnie i Dolnym Śląsku.
Długo poszukiwany przez NKWD i bezpiekę. Zdradzony przez łącznika, aresztowany, przeszedł ciężkie śledztwo. W procesie grupowym skazany przez komunistyczny trybunał wojskowy na śmierć. 27 XI 1948 r. zamordowany przez czekistów polskich w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.
 

 Imię  ppłk Ludwika Marszałka ps. Zbroja nosi 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej.