Hej ogarnięci !!!

Algorytmy podstawowe

 1. badanie, czy liczba jest liczbą pierwszą
 2. rozkład liczby na czynniki pierwsze  
 3. pozycyjne reprezentacje liczb
 4. algorytm Euklidesa
 5. znajdowanie liczb Fibonacciego
 6. wyszukiwanie elementu w zbiorze  uporządkowanym
 7. znajdowanie najmniejszego lub największego   elementu w zbiorze
 8. znajdowanie jednocześnie najmniejszego   i największego elementu w zbiorze
 9. porządkowanie ciągu elementów metodami:   bąbelkową , przez wybór i przez wstawianie  
 10. obliczanie wartości wielomianu – schemat   Hornera
 11. wyszukiwanie wzorca w tekście
 12. sprawdzanie, czy tekst jest palindromem 
 13. szyfry: podstawieniowy i przestawieniowy