Hej ogarnięci !!!

Pamiętamy o zmarłych nauczycielach naszej szkoły

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
                                                                                                   A.Einstein

 Klasa II c w ramach warsztatów dziennikarskich realizowała projekt „ Pamiętamy o zmarłych nauczycielach naszej szkoły”.

W szkolnej czytelni szukaliśmy informacji o zmarłych nauczycielach, którzy kiedyś pracowali w naszej szkole. Przejrzeliśmy protokoły od czasów założenia szkoły, czytaliśmy wspomnienia uczniów i monografię liceum. Są to cenne materiały, które dostarczyły nam wielu informacji. Przygotowaliśmy także prezentacje przedstawiające sylwetki naszych pedagogów.

Tuż przed Świętem Zmarłych wybraliśmy się na cmentarze przy ul. Cmentarnej. Odszukaliśmy groby nauczycieli pracujących kiedyś  w naszej szkole. Bardzo pomogła nam w tym mapka, która przygotowała, nieżyjąca już, pani Lidia Górska- nasza bibliotekarka.

Zapaliliśmy znicze i w chwili zadumy wspominaliśmy tych, którzy na zawsze zapisali się w pamięci swoich uczniów.

 

Pozostała z nami.

„Umarłych wieczność dotąd trwa

dokąd pamięcią im się płaci”

                      W. Szymborska

 

 Jak co roku, tuż przed Świętem Zmarłych, młodzież naszej szkoły odwiedza groby nauczycieli, którzy kiedyś pracowali w dębickim liceum.
Pan dyrektor Wiesław Ostafin zaproponował, aby każdego roku grupa nauczycieli, reprezentująca całą społeczność szkolną, odwiedzała grób zmarłego pedagoga.
W tym roku wybraliśmy się na grób pani Małgorzaty Pasek – wieloletniej nauczycielki języka polskiego. Spoczywa ona na cmentarzu w Latoszynie.Pani Małgosia ciepło i serdecznie zapisała się w pamięci swoich uczniów i kolegów z pracy. Protokoły pisała wierszem, a Jej dobry humor rozpędzał chmury i znowu wyglądało słońce. Zawsze uśmiechnięta, chętnie udzielała pomocy i wsparcia. Razem z Nią do pokoju nauczycielskiego i klasy lekcyjnej wkraczała radośći entuzjazm, który od pani Małgosi promieniował.
Wiązanka kwiatów i zapalony znicz są dowodem tego, że zawsze będziemy o Niej pamiętać i serdecznie wspominać, podobnie jak Tych Wszystkich, którzy pracując z nami zostawiliw nas cząstkę siebie.
Pragniemy, aby w ten sposób narodziła się w naszej szkole nowa tradycja, którą będą kultywować obecni i przyszli nauczyciele naszego liceum.

 

Sesja historyczna „Dębica u progu niepodległości”

 29 października 2018 r. wykład wygłosił doktor habilitowany Tomasz Kargol z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który obrazowo i szczegółowo opisał sytuację na ziemi dębickiej przed i po roku 1918.

Jak wiemy, trudne były drogi Polaków do wolności. Przez 123 lata nasze państwo nie istniało na mapach świata, choć Polacy próbowali przeciwstawić się zaborcy, czego dowodem są powstania, to nie było pisane nam szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu.

Po roku 1918 Polacy doświadczali niespokojnego czasu, ale też pełnego nadziei- był to przecież początek istnienia niepodległego państwa polskiego. Po 123 latach niewoli znów podjęto wysiłek, by scalić Polskę złożoną „z trzech nierównych połówek” w jeden organizm.  Tak tę rzeczywistość opisał Stefan Żeromski w „Przedwiośniu”:

„I my sami jeszcze nie wiemy, co i jak, gdyż dopiero pierwszy wiosenny wiatr powiał w nasze twarze. To dopiero przedwiośnie nasze. Wychodzimy na przemarznięte role i oglądamy dalekie zagony. Bierzemy się do własnego pługa, do radła  motyki, pewnie że nieumiejętnymi rękami(…) Wierzymy, że doczekamy się jasnej wiosenki naszej…”.

 Kraj był wyniszczony wojną, pozbawiony dostatecznej liczby urzędników, nauczycieli mówiących po polsku, brakowało miejsc pracy. Mimo trudnej sytuacji, do wolnej Polski zaczęli powracać emigranci. I właśnie o takiej sytuacji opowiadał nasz gość specjalny pan Tomasz Kargol. Wykładowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego poprowadził wykład interaktywny- nie tylko komentował zdjęcia czy mapy historyczne, ale także zadawał pytania młodzieży obecnej w auli. Wszyscy byli pod wrażeniem wiedzy pana dr hab. T. Kargola.

Sesję historyczną i część artystyczną przygotowały panie-Aneta Kwolek (nauczycielka historii), Sylwia Szuba- Cyran i Katarzyna Zalewska (nauczycielki języka polskiego).

 

 

 

 

... bo wszystkie drogi prowadzą do naszej biblioteki.

 

Słodkie wypożyczanie”

25.10.2018r. obchodziliśmy „urodziny biblioteki” w związku z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Uczniowie, którzy pożyczyli książkę, mogli wziąć udział w konkursie w kategorii: Szkoła lub Literatura. Choć pytania nie były łatwe, np.  „Który z nauczycieli I LO został Nauczycielem na medal w powiecie dębickim?”, „Jedyny balkon w szkole znajduje się w …”, „Złoty róg to rekwizyt obecny w utworze…”, to młodzież nie miała problemu z poprawną dpowiedzią. Nagrodą była słodka niespodzianka. Na kolejne „urodziny biblioteki szkolnej” zapraszamy za rok.

 

 

Jaki kierunek studiów wybrać? - Podkarpackie Spotkania Edukacyjne - Dębica

Zapraszamy do odwiedzenia Podkarpackich Spotkań Edukacyjnych DĘBICA 2018

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do odwiedzenia targów. Skorzystajcie z szansy bezpośredniego kontaktu z uczelniami, które przygotowały dla Was profesjonalną ofertę. Będziecie mogli rozmawiać z pracownikami i studentami poszczególnych uczelni. To najbardziej wiarygodne źródło, pytajcie o wszystko: zasady rekrutacji, warunki studiowania, zakwaterowanie – domy studenckie, stypendia, wymianę studencką z uczelniami zagranicznymi. Przekonacie się o słuszności podjętej już decyzji
o wyborze uczelni, bądź też poszukacie innej. Jest jeszcze czas na korektę swoich planów pod kątem przyszłego kierunku studiów jak i wyboru przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji. W profesjonalnie przygotowanych stoiskach ze swoją ofertą czekają na Was pracownicy działów promocji oraz studenci poszczególnych uczelni.

Do zobaczenia na Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych DĘBICA 2018.

Organizator:

www.tetrix.pl

 

Dzień Nauczyciela w naszym liceum.


W piątek 12 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy 1d przygotowali z tej okazji krótką inscenizację pokazującą jak trudna jest praca nauczyciela. 

Tego dnia uczniowie klas pierwszych mieli szczególne wydarzenie, bowiem odbyło się uroczyste ślubowanie. Już oficjalnie witamy ich w murach naszej Szkoły. Cieszymy się i gratulujemy.

Zobacz zdjęcia - kliknij tu.

 

MIEJSKIE OBCHODY DNIA PATRONKI DĘBICY

16 października 2018 roku odbyły się uroczystości związane z Miejskimi Obchodami Dnia Patronki Miasta Dębica- Św. Jadwigi Śląskiej. Pod figurkę przybyły Władze Miasta, Samorządowcy, przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy, by oddać hołd patronce. We Mszy Świętej i roczystościach związanych ze świętem uczestniczył pan dyrektor Wiesław Ostafin, poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Kinga Lula, Maria Barnaś z klasy II g, Jacek Sitek z klasy III c i klasa I e z wychowawcą panem Rafałem Dudziakiem.
 

Regulamin konkursu na logo Jubileuszu 120 lecia powstania naszej szkoły

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej  szkoły i FB szkoły.

 II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Roku Jubileuszowego Szkoły

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.

4. Konkurs trwa od dnia 15 października 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.( włącznie).

Czytaj więcej: Regulamin konkursu na logo Jubileuszu 120 lecia powstania naszej szkoły

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU " Z KSIĄŻKĄ W OBIEKTYWIE "

1.Szkolny konkurs fotograficzny " Z książką w obiektywie" jest organizowany przez bibliotekę szkolną.
2. Celem konkursu jest: 
- popularyzacja czytelnictwa jako formy spędzania wolnego czasu;
- wizualizacja pasji czytania;
- upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dialogu ze światem i wyrażania emocji;
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły 
w Dębicy.
4. Konkurs polega na dostarczeniu do biblioteki szkolnej zdjęcia realizującego temat konkursu (do 16 listopada 2018 r.)
5. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia.
6. Zdjęcia muszą być podpisane na odwrocie : imię, nazwisko i klasa.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec listopada.
8. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.
9. Jury, oceniając pracę, weźmie pod uwagę:
- jakość techniczną wykonania fotografii;
- pomysłowość;
- zgodność z tematem;
- oryginalność.
 
Wszelkich informacji udziela pani Liliana Wolińska nauczyciel-bibliotekarz
  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE!
                                                                                                   Organizator:        
                                                                                                  Liliana Wolińska 
 

VI Dyktando Niepodległościowe. Tekst dyktanda i wyniki etapu szkolnego.

38 osób wzięło udział w szkolnym etapie VI Dyktanda Niepodległościowego
„ Po polsku o historii”. Dyktando swoim patronatem objęli Pan Władysław Ortyl- Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pani Małgorzata Rauch- Podkarpacki Kurator Oświaty. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Radio Rzeszów. Tytuł tegorocznego dyktanda brzmiał: „Wojna to nie tylko męska sprawa”.
Najlepsi będą reprezentować naszą szkołę 7 listopada w finale wojewódzkim.
Już wkrótce relacja z dyktanda przygotowana przez Patrycję Żółkiewską i Michała Posłusznego z klasy III a.

Czytaj więcej: VI Dyktando Niepodległościowe. Tekst dyktanda i wyniki etapu szkolnego.

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z DNIEM POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

 Podczas II wojny światowej na ziemiach polskich powstało Polskie Państwo Podziemne.
W celu upamiętnienia tego wydarzenia 7 października 2018 r. w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi w  Dębicy rozpoczęły się roczystości.  Udział w tej uroczystości uświetniły poczty sztandarowe dębickich szkół, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz państwowych. Z naszej szkoły poczet sztandarowy reprezentowali:  uczennice z klasy Ie Aleksandra Gruszka i Paulina Wymysłowska oraz uczeń z klasy IIIc Jacek Sitek. Podczas Mszy Świętej została odsłonięta tablica upamiętniająca Kobiety Ziemi Dębickiej walczące o niepodległość Polski. Uczestnicy obchodów przemaszerowali pod budynek Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy, gdzie zostały złożone kwiaty pod tablicą Polskiego Państwa Podziemnego  przez panią zastępcę i dyrektora Ludmiłę Stelmach Kołodziej, pana dyrektora Wiesława Ostafina, pana Leszka Żyłkę . 
Nasi uczniowie wzięli udział w niezwykłej lekcji historii naszego miasta oraz patriotyzmu, która jest wyrazem naszej pamięci i szacunku dla tych, którzy przez lata poświęcili swoje drowie, a nieraz i życie, by nasza Ojczyzna była wolna
i niepodległa. 
 

„Przedwiośnie” – to jest to!

A cóż powiesz o szkołach szklanych! O kościołach zakwitających na wzgórzach, według marzenia i skinienia artystów, w formach tak pięknych, iż wobec nich zagaśnie i zblednie wszystko, co dotąd było(…) Dlatego do Polski…”. Tak Seweryn Baryka, bohater powieści Stefana Żeromskiego, opisywał  Polskę „szklanych domów”. Natomiast 4 października młodzież I LO mogła na żywo zobaczyć tę baśniową wizję wolnej ojczyzny. W ramach akcji -„Narodowe Czytanie”, rozpoczętej przez parę prezydencką,  fragmenty „Przedwiośnia” wzięli pod lupę uczniowie i nauczyciele. Narratorami byli: pani wicedyrektor Ludmiła Stelmach-Kołodziej, pan dyrektor Wiesław Ostafin, pani Dorota Stępień (nauczycielka języka polskiego), pani Magdalena Miś (nauczycielka języka angielskiego), pan Rafał Dudziak (nauczyciel historii) oraz Karolina Chmura (maturzystka z 3 d).

     

„Cezary wystąpił z tłumu i stanął w pustym kole. Karolina przybrała pozę i wykwitła obok niego. (…) Baryka rozpoczął taniec…”- publiczność była pod wrażeniem gry aktorskiej  Gabrieli Radzik z klasy 3 e oraz Piotra Czernickiego z klasy 2 a, którzy wcielili się w role Karoliny i Cezarego. Z koleidreszcz niepokoju wywołał występ rewolucjonistów (uczniów
z klasy 1 f) na czele z przywódcą- Krzysztofem Malatą z klasy 2 a. Rewolucyjne nastroje złagodziła melodia „Babie lato” Michała Lorenca i występ uczennic z klasy 3 e oraz uczniów z klasy 1 f-  swoim występem przenieśli widzów
w niezwykły świat cywilizacji  zbudowanej ze szklanych domów. Nie zabrakło też patriotycznych śpiewów w wykonaniu Anny Kubik i Anny Kaczki z klasy 3e, bo przecież „Przedwiośnie” to powieść o Polsce, odzyskującej niepodległość po 123 latach niewoli.

 Spektakl nie odniósłby sukcesu, gdyby nie Krystian Sojka i Krzysztof Ryba z klasy 3 b, którzy zadbali o stronę techniczną tego przedsięwzięcia. Publiczność zobaczyła niezwykły świat wykreowany przez Stefana Żeromskiego
i uwierzyła, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy czytają, bo lubią. Znowu się okazało, że w I LO wielu uczniów ma ukryte talenty aktorskie, wokalne i taneczne,  odkryte podczas „Narodowego Czytania” przez panie:  Marię Trojanowską  i Lilianę Wolińską (pracujące w bibliotece szkolnej) oraz Katarzynę Zalewską (nauczycielkę języka polskiego).
zobacz fotorelację - kliknij tu

 

 

Wizyta w RDN Małopolska

4 X w RDN Małopolska w Tarnowie odbyło się spotkanie p. dyrektora Wiesława Ostafina z ks. Piortem Adamczykiem, obecnym dyrektorem radia. W spotkaniu uczestniczyli również p. Ewa Nowacka oraz ks. Jan Majocha.

W czasie rozmowy ustalono, że uczniowie naszej szkoły w dalszym ciągu będą odbywali praktyki dziennikarskie
w radiu. Dotychczasowa, wieloletnia współpraca była bardzo owocna, a uczniowie wspominali zajęcia z wielki zadowoleniem.

Rozmowa przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Śmiało możemy powiedzieć, że RDN Małopolska to nasz prawdziwy przyjaciel.

 

Kartka dla Powstańca

2 października 2018 roku w naszej szkole poprowadzona została akcja Kartka dla Powstańca. Uczniowie wysyłali kartki do powstańców, którym chcieliby podziękować za obronę naszej ojczyzny. Pokazali, ze historia Polski nie jest im obojętna i maja szacunek do powstańców. Akcje przygotowały Zuzanna Zaworska, Weronika Rymut, Julita Pleban pod opieka pana Stanisława Borka.

 

 

„Zakręceni w przestrzeni” – sukces uczennic klasy II B

Uczennice klasy II B – Julia Jamróz, Weronika Jamróz, Jagoda Misiewicz, Maryla Podlasek z własnej inicjatywy znalazły konkurs, organizowany przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim w ramach projektu ECO-MIASTO. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie pomysłu zmian w najbliższym otoczeniu, tak aby tworzyć bardziej przyjazną
i ekologiczną przestrzeń
. Tytuł konkursu -„Zakręceni
w przestrzeni”. Do wygrania był grant, na realizację pomysłu oraz warsztaty architektoniczne, pozwalające „dopracować” koncepcję zmiany.

Dziewczyny uznały, że pomieszczeniem szczególnie „niewykorzystanym” w ich otoczeniu jest szatnia
w szkole. Przygotowały filmik na temat: Jak przy niskim nakładzie kosztów można „zaczarować” to pomieszczenie na strefę chillout’u dla uczniów.

Projekt został doceniony przez Jury, ze względu na zwrócenie przez uczniów uwagi na potencjał mało popularnego miejsca, jakim jest szatnia. Na sędziach zrobiło wrażenie, jak można zagospodarować tą przestrzeń, aby łączyła uczniów. Dodatkowo zespół prawidłowo wygospodarował strefy i przygotował merytoryczną prezentację.

Zespół wygrał 5000 zł na realizację pomysłu oraz warsztaty architektoniczne. Nagrody zostały wręczone 27 września br., podczas międzynarodowej konferencji „Innowacyjne Eco – Miasto” przez Ambasadora Francji w Polsce oraz przez Prezes Fundacji UNEP-GRID Warszawa.
Opiekę nad zespołem sprawował Stanisław Borek.

Link do filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=Rmzd8YYoDDI&feature=youtu.be

Urokliwy Wrocław

Młodzież z klas II b i II f w dniach 24-25 września b.r. uczestniczyła w wycieczce do Wrocławia. Nieodzownym i stałym punktem takich wyjazdów było obejrzenie Panoramy Racławickiej. Kolejnymi etapami wizyty w mieście było zwiedzanie miasta wraz z przewodnikiem, które rozpoczęło się spod Pręgieża stojącego przed wrocławski Ratuszem, jednego
z najpiękniejszych budynków gotyckich w Polsce. Podczas tego edukacyjnego spaceru, młodzież poznała wielokulturową historię i współczesność stolicy Dolnego Śląska. Barwnym elementem był udział w wieczornym pokazie multimedialnym, leżącej nieopodal Hali Stulecia, Fontanny Wrocławskiej. Drugi dzień związany był ze zwiedzaniem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a w szczególności z udziałem w zajęciach warsztatowych poświęconych sztuce
w Pawilonie Czterech Kopuł. Wycieczka zwieńczona była podziwianiem panoramy Wrocławia i jego okolic (bliższych
i dalszych) z najwyższego budynku miasta (49 piętra) – Sky Tower. Z wielkim żalem opuściliśmy piękne miasto, jakim jest Wrocław.


Zobacz Wrocław naszymi oczami

www.youtube.com/watch?v=70csgTiLLE4               
fotografie z wycieczki

 

Sprzątanie świata

25 września uczniowie klas 1d i 2e pod okiem p. Agnieszki Mądro oraz p. Krzysztofa Kosińskiego uczestniczyli w corocznej akcji "Sprzątanie świata". Cała grupa dzielnie przemierzyła pobliskie lasy, a po skończonej pracy pan leśniczy zaprosił wszystkich na kiełbasę z ogniska. Uczniowie mieli okazję również uczestniczyć w lekcji biologii w terenie, przypominali sobie rodzaje drzew, sposoby rozmnażania się mchów i grzybów. Pomiomo zimnej i wietrznej pogody wszyscy uczestnicy akcji wrócili do szkoły z uśmiechem na twarzy oraz przyszłorocznymi planami powtórzenia tej akcji.

 

III a na Salonie Maturzystów 2018

Tegoroczna edycja Salonu Maturzystów odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniach 24-25 września. Klasa III a 25 września wzięła udział w wykładzie pt. „Czy umiesz, czy nie umiesz, licz na siebie”
( egzamin maturalny z matematyki). Wykład poprowadził Piotr Ludwikowski – ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Wykładowca w bardzo przystępny sposób wytłumaczył, jak pokonywać trudności związane z rozwiązywaniem zadań matematycznych. Po wykładzie uczniowie mogli zapoznać się z ofertami szkół wyższych.

 

 

 

 

 

 

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

21 września klasy I c i III c  uczestniczyły  w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Honorowy patronat  nad uroczystościami odbywającymi się w całym kraju objęła para prezydencka RP.

Spotkanie rozpoczęło się czytaniem fragmentów powieści S. Żeromskiego oraz wierszy patriotycznych, które przygotowali zaproszeni goście. Następnie okolicznościowy wykład wygłosił prof. dr hab. Władysław Tabasz. Pan profesor podkreślił, jak wielkie znaczenie dla narodu ma wolność i niepodległość oraz ile istnień ludzkich pochłonęła walka o jej odzyskanie.

Obejrzeliśmy również wystawę „Ojcowie Niepodległości” przygotowaną przez Rzeszowski Oddział IPN.

 

 

Weronika jedzie do Lublina!

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Weronika Mądro (uczennica klasy II a) weźmie udział w VII Kongresie Młodych Matematyków Polskich, jako jedna z dziesięciu osób reprezentujących województwo podkarpackie. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 20 – 23 września 2018 r.
w Lublinie.

 

 

 

 

 

W rocznicę agresji ZSRR na Polskę.

Od wielu lat uczniowie I LO w Dębicy i uczniowie MG1 w Dębicy spotykaja się 17 września na placu Mikołajkowów, aby uczcić żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny w czasie agresji ZSRR na Polskę w 1939r.

Dyrektor  naszego liceum, pan  Wiesław Ostafin, przywitał zebranych na uroczystości, następnie dyrektor MG nr 1,  pan Zbigniew Drzymała, przedstawił rys historyczny związany z wojną obronną na wschodzie Polski w 1939 r. Ksiądz  Jan  Majocha poprowadził modlitwę w intencji poległych obrońców Ojczyzny.
Placem Mikołajkowów z Dębami Pamięci i pomnikiem upamiętniającym katastrofę smoleńską z 2010 roku opiekuje się młodzieży z I LO i MG nr 1 w Dębicy. Jest to miejsce szczególne, gdyż utrwala pamięć o naszych rodakach poległych w służbie Ojczyzny oraz buduje tożsamość narodową.