Hej ogarnięci !!!

XV Rejonowy Przegląd Talentów

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XV Rejonowym Przeglądzie Talentów: Ilona Babicz z IId, Szymon Bielatowicz z Ia, Kacper Ciszek z Id oraz Jakub Kania z IIf. W konkursie zwyciężył Jakub Kania, a drugie miejsce zajał Szymon Bielatowicz. Gratulujemy !!!

 

Jaromir Hunia, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy – najlepszym biologiem w kraju !

W dniach 21 - 24 kwietnia 2017 r. w murach Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się zawody finałowe XLVI Olimpiady Biologicznej. Wśród 99 uczestników tego etapu był uczeń klasy II d Jaromir Hunia. Po trzydniowej, zaciętej rywalizacji, która obejmowała zmagania doświadczalne w pracowniach: botaniczno - mykologicznej, statystycznej, zoologicznej i biochemicznej, test z wiedzy biologicznej oraz obronę wykonanej pracy badawczej Jaromir został laureatem I miejsca XLVI Olimpiady Biologicznej. Teraz przed nim zawody Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, które w tym roku odbędą się w Londynie. Ten olbrzymi sukces jest ukoronowaniem ciężkiej pracy, jaką Jaromir włożył w ciągu dwóch lat nauki w szkole. Jeszcze przed rozpoczęciem klasy I , podczas wakacji, rozpoczął prowadzenie pracy badawczej dotyczącej biodegradacji odpadów, która została zakwalifikowana do regionalnego etapu Konkursu Naukowego E(X)plory. W tym samym roku szkolnym 2015/2016, będąc uczniem  klasy I, został finalistą zawodów centralnych XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Pasja naukowa doprowadziła go również do tytułu laureata nagrody głównej programu naukowo – edukacyjnego ADAMED SmartUP. Objęcie Jaromira stypendium programu wybitnie uzdolnionym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci pozwoliło mu zgłębiać tajniki nauk przyrodniczych. Kolejne wakacje to znów okres wielkiego wysiłku, który zaowocował nową pracą badawczą o temacie: Wpływ eksudatów korzeniowych z sorga dwubarwnego ( Sorghum bicolor (L.) Moench ) na kiełkowanie i początkowy wzrost chabra bławatka ( Cetaurea cyanus L.). Samodzielne wykonanie doświadczenia oraz przedyskutowanie jego wyników z literaturą naukową i zaakceptowanie jej przez komitet olimpiady biologicznej, to początek trudnej, wyboistej drogi każdego olimpijczyka. Potem ciężka praca naukowa, trudne testy wiedzy biologicznej i w końcu zawody szczebla centralnego. Tutaj Jaromir musiał zmierzyć się z biologią eksperymentalną i wykonać szereg doświadczeń biochemicznych, preparatów botanicznych i mykologicznych, czy sekcje wybranych zwierząt. Do tej części zawodów przygotowywał się w szkole prowadząc obserwacje mikroskopowe wraz z nauczycielem biologii Moniką Kuczyńską oraz z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Mateuszem Mołoniem i dr Marzanną Deniziak, dzięki którym poznał zaawansowane techniki biologii eksperymentalnej i mógł skorzystać z wyposażenia profesjonalnych laboratoriów biologicznych. Dzięki determinacji i wielkiemu wysiłkowi Jaromir sięgnął po najwyższe laury Olimpiady Biologicznej. Ten rok szkolny to również zmagania w zawodach wojewódzkich XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i kolejny udział w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Neurofizjologicznej „Brain Bee”. Przed olimpijczykiem kolejne zmagania w regionalnym etapie Konkursu Naukowego E(X)plory. Jaromir jest nie tylko mistrzem biologii lecz również z powodzeniem rozwija w szkole pasję chemiczną, jest świetnym aktorem, a nade wszystko wspaniałym kolegą.

 

 

 

Dni Kultury I LO po raz czternasty!

4.04.2017r. każdy mógł zaprezentować to, „co mu w duszy gra” podczas XIV Dni Kultury I LO. Uczniowie, dla których kultura jest ważna, recytowali, śpiewali, grali, przenosili nas w świat magii i sztuki. Wystąpili: Szymon Bielatowicz z klasy 1a, który mówił o swojej pasji do… jedzenia i robienia tatuaży, Jakub Kania - magik z klasy 2f zaczarował publiczność swoimi sztuczkami, Konrad Tarnawski z klasy 3a opanował sztukę recytacji perfekcyjnie, Aleksandra Maciuba z klasy 2f, Joanna Stryczek i Radosław Dąbrowski z klasy 1a, Ilona Babicz z klasy 2d, Kacper Ciszek z klasy 1d, Adrianna Legutko z klasy 3g hipnotyzowali śpiewem, a Michał Barszcz z klasy 2a mistrzowsko akompaniował na gitarze. Piękno „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza i „Kawy czy herbaty” S. Mrożka odkryli przed nami Ilona Babicz i Jaromir Hunia z klasy 2d oraz Aleksandra Godycka z klasy 2a. Dodatkowo zawiłości biologicznych i chemicznych reakcji tłumaczył poetycko Jaromir Hunia, łącząc perfekcyjnie dwa przeciwieństwa, czyli świat nauki i literatury.

Dni Kultury pokazały, że uczniowie naszej szkoły są uzdolnionymi, młodymi ludźmi, ciekawymi świata, rozwijającymi swoje pasje. Prowadzący uroczystość Szymon Bielatowicz i A.Ciba zaprosili wszystkich na kolejne Dni Kultury I LO, które odbędą się za… rok w naszej szkole.

 

 

Wizyta naszych uczniów na UJ

W dniu 29.03.2017 roku nasi uczniowie mieli przyjemność odwiedzić najstarszą uczelnię w Polsce na wydziale Matematyki i Informatyki. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład doktora Jacka Lembasa dotyczący rozwoju metod szyfrowania. Kolejny wykład był poświęcony kompresji danych, a także wyjaśnieniu pojęcia „zip”. Prowadził go Jakub Zygadło. Warsztaty prowadzone przez Łukasza Sitka i Michała Soboszka dotyczyły uczenia maszynowego i analizy danych w praktyce. Niezwykle interesującym okazał się wykład Tomasza Kobosa na temat cech przydających się na Olimpiadzie Matematycznej. Metodą doświadczalną, czyli poprzez analizę wybranych zadań matematycznych, badano, jak uczynić proces samokształcenia bardziej efektywnym. Na koniec naszej wizyty zostało zorganizowane spotkanie z absolwentami UJ, którzy opowiadali, jaki wpływ miały studia na ich karierę zawodową. Uczniowie mogli zadać pytania dotyczące życia studenckiego, podzielić się obawami dotyczącymi wyboru uczelni oraz wysłuchać kilku praktycznych porad.

Uwieńczeniem naszego pobytu było pamiątkowe zdjęcie przed siedzibą wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

 

 

Wizyta naszych uczniów na AGH

10.03.2017 roku klasy 3a i 2a I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy zorganizowały wyjazd na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a przy okazji do Teatru „Bagatela” na spektakl pt. „Skąpiec”. Na AGH zostaliśmy oprowadzeni po Kopalni Doświadczalnej, która służy jako laboratorium badawczo-dydaktyczne. Jest to także muzeum maszyn górniczych. Następnym punktem było modelarium, gdzie znajdują się zabytkowe modele urządzeń górniczych i hutniczych, a także sprzęt optyczny, aparatura badawcza. Dostaliśmy również zaproszenie na krótką promocję uczelni oraz przybliżenie jednego z wydziałów, a mianowicie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
Po tym wyjeździe wiele niezdecydowanych osób postanowiło wybrać AGH jako miejsce dalszego kształcenia.

 

Jaromir najlepszym biologiem w kraju !

W dniach 21 - 24 kwietnia 2017 r. w murach Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się zawody finałowe XLVI Olimpiady Biologicznej. Wśród 100 uczestników tego etapu był uczeń klasy II d Jaromir Hunia. Po trzydniowej, zaciętej rywalizacji, która obejmowała zmagania doświadczalne w pracowniach: botaniczno - mykologicznej, statystycznej, zoologicznej i biochemicznej, test z wiedzy biologicznej oraz obronę wykonanej pracy badawczej Jaromir został laureatem I miejsca XLVI Olimpiady Biologicznej. Teraz przed nim zawody Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, które w tym roku odbędą się w Londynie.

Jaromirze – gratulujemy, jesteśmy dumni i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Zawody Centralne XV Olimpiady Znajomości Afryki – Warszawa - kwiecień 2017 roku

W dniu 19.04.2017 roku w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyły się zawody finałowe XV Olimpiady Znajomości Afryki. Wśród pięćdziesięciu uczestników zawodów była Patrycja Magiera z klasy 3f ( klasa matematyczno-geograficzna ). Patrycja zdobyła tytuł finalistki.

Do uzyskania tytułu laureatki zabrakło jej zaledwie 0,892 punktu.

Otrzymany tytuł uprawnia Patrycję do rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Patrycji serdecznie gratulujemy.

 

 

 

Sesja historyczna „Monarchia Jagiellonów. Państwo wielu narodów”

Dnia 6 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbyła się sesja historyczna pt. „Monarchia Jagiellonów. Państwo wielu narodów” oraz podsumowanie Powiatowego Konkursu Historycznego dla gimnazjalistów „Rola Jagiellonów w dziejach Polski i Litwy”.

Zaproszenie do udziału w sesji przyjęli wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Krzysztof Ożóg z Instytutu Historii UJ i dr hab. profesor UJ Dariusz Niedźwiedzki z Instytutu Europeistyki. Gośćmi byli: dr Anna Wilczyńska – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz nauczyciele i uczniowie gimnazjów powiatu dębickiego.

Podczas sesji naukowej zebrani wysłuchali dwóch wykładów: „Fundamenty monarchii Jagiellonów”, który wygłosił prof. Ożóg oraz „wszyscy jesteśmy ludźmi, czyli o trudnej sztuce tolerancji” wygłoszony przez prof. Niedźwiedzkiego.

Następnie odbyło się podsumowanie konkursu historycznego. Cieszył się on popularnością wśród uczniów, gdyż wpłynęło ponad 30 prac z różnych gimnazjów. Dyrektor A. Wilczyńska i pani Aneta Kwolek – organizatorka konkursu - wręczyły wyróżnionym uczniom dyplomy i nagrody.

Mamy nadzieję, że święto Jagiellonów w I LO przyczyni się do pogłębienia wiedzy historycznej wśród młodzieży i po raz kolejny przypomni sylwetkę naszego wybitnego patrona – Władysława Jagiełłę.

 

 

110 - lecie budynku dębickiego „Jagiełły”

31 marca 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym obchodziliśmy 110-lecie budynku szkoły. Wydarzenie to połączone było z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego i fotograficznego.

Na początku Aleksandra Godycka przybliżyła nam historię budynku od 1907 roku do czasów współczesnych. Poznaliśmy charakterystyczne cechy architektury, dzięki którym I LO wyróżnia się na tle innych budynków w Dębicy. Następnie mieliśmy okazję obejrzeć krótki film pt. „Śladami Teodora Talowskiego w Małopolsce”. Teodor Talowski (urodzony w pobliskim Zasowie) to polski architekt i malarz, który zaprojektował budynek naszego liceum. Jego historię mogliśmy poznać dokładniej podczas wykładu p. Tadeusza Bystrzaka – artysty, malarza, rzeźbiarza i projektanta. P. Tadeusz Bystrzak, na podstawie fragmentów swojej książki, pokazał wiele innych przykładów budynków zaprojektowanych przez Teodora Talowskiego (m.in. szpital o. Bonifratrów w Krakowie, budynek „Sokoła” w Pilźnie i Jarosławiu, budynki przy ul. Retoryka w Krakowie). Poznaliśmy także ciekawostki z życia architekta oraz zobaczyliśmy wiele archiwalnych zdjęć. Na koniec odbyło się rozstrzygnięcie konkursów.

Konkurs plastyczny „Budynek I LO w Dębicy ołówkiem i pędzlem” był adresowany do uczniów gimnazjów.

Nagrodzeni:

I miejsce: Martyna Bednarek z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy

II miejsce: Julita Pleban z Publicznego Gimnazjum w Zasowie

III miejsce: Karolina Szczudło z Publicznego Gimnazjum w Nagawczynie

Wyróżnienia: Julia Kipa i Mateusz Więcek z Dwujęzycznego Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

Uczniowie naszego liceum wzięli udział w konkursie fotograficznym „Jagiełło w obiektywie. Historia i współczesność”. Zdjęcia mogły być czarno – białe, w sepii oraz kolorowe i miały uchwycić „duszę” budynku.

Laureatami zostali:

I miejsce: Michał Posłuszny, kl. I a

II miejsce: Jakub Strózik, kl. II a

III miejsce: Aleksander Stogiera, kl. I a

Wyróżnienie: Michał Buczek, kl. II a

Panu Tadeuszowi Bystrzakowi dziękujemy za przybliżenie nam historii autora projektu budynku naszej szkoły, a wszystkim uczestnikom i nagrodzonym w wyżej wymienionych konkursach serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że dzięki remontom i pracom renowacyjnym budynek będzie służył jeszcze przez następne lata i odzyska dawną świetność.

Aleksandra Buczak, kl. 2g

 

Dzień Nauki z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniu 5 kwietnia br. mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły gości z WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaproszeni naukowcy wygłosili bardzo ciekawe wykłady: dr Ariel Kamiński z pasją opowiadał o roślinach mięsożernych i pasożytniczych, ich wymyślnych pułapkach i nietypowych sposobach pozyskiwania azotu a przywieziona  kolekcja roślin owadożernych z pewnością stała się dla niektórych inspiracją do założenia własnej. Dr Mariusz Gogól wygłosił interesujący wykład o mechanizmach katalizy enzymatycznej – temat trudny, ale prowadzący świetnie przeprowadził nas przez meandry biochemii komórki. Po zakończonych wykładach uczniowie klasy II d, II e i zaproszeni goście z MG 1 poznawali magię barwników roślinnych. Doświadczenia wraz z uczniami prowadził dr Ariel Kamiński.

Jesteśmy bardzo wdzięczni organizatorom tego wydarzenia Pani dr Magdalenie Tworzydło i Pani dr hab. Beacie Myśliwie – Kurdziel  oraz wykładowcom Panom dr Arielowi Kamińskiemu i dr Mariuszowi Gogólowi za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły i pełne profesjonalizmu poprowadzenie zajęć.

Mamy nadzieję na spotkanie w przyszłym roku.

Do zobaczenia!

 

Wywiadówka

 W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbęda się spotkania z rodzicami. Dyrekcja i nauczyciele zapraszaja od godz.16.00.

Konkurs „Z językiem polskim za pan brat”: IX edycja 2017 r.

Dnia 30 marca 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Władysława Jagiełły odbyło się podsumowanie IX Powiatowego Konkursu „Z językiem polskim za pan brat” zorganizowanego przez I LO we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Dębicy.

Konkurs był skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego i składał się z dwóch części: pisemnej, która odbyła się 13 marca 2017 r. oraz ustnej (retorycznej), która odbyła się przed finałem 30 marca. Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem - w obydwóch etapach wzięło udział blisko 40. uczniów z całego powiatu.

To już kolejna edycja konkursu, która została objęta patronatem Obserwatora Lokalnego. Wydawca tygodnika – pan Ryszard Pajura ufundował cenne nagrody.

W jury konkursu retorycznego zasiadały: pani Dorota Stępień – nauczycielka j. polskiego
w I LO,  przewodnicząca jury, pani dr Anna Wilczyńska – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego oraz pani Agnieszka Majba-Pochwat – redaktor naczelna OL.
Wystąpiło 15. uczestników z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jak podkreśliła podczas rozdania nagród dr Anna Wilczyńska, występujący zaprezentowali bardzo wysoki poziom
i przedstawili ciekawe, indywidualne interpretacje tematów.

Naszym gościom - młodzieży i nauczycielom - gratulujemy odniesionych sukcesów.

Na kolejne święto języka polskiego zapraszamy w przyszłym roku!

Wyniki konkursu „Z językiem polskim za pan brat”: IX edycja 2017 r.

Część pisemna

Szkoły ponadgimnazjalne:

I m.   - Aleksandra Buczak I LO – naucz. Dorota Stępień

II m.  - Aleksandra Skrzypiec II LO – naucz. Katarzyna Lamberska-Kot

III m. - Paweł Szlachta II LO – naucz. Bogusława Król-Olechowska

Wyróżnienia: Sebastian Graniczkowski II LO, Kamil Niemiec I LO, Szymon Świerk I LO

Gimnazja:

I m.   - Zuzanna Grecka Gimnazjum Dwujęzyczne – naucz. Marta Bonarek – Socha

II m.  - Filip Bąk ZS w Parkoszu – naucz. Ewa Nowak

III m. - Magdalena Nowak – Publiczne Gimnazjum w Brzostku – naucz. Wioletta Kaput

Wyróżnienia: Magdalena Świerk MG nr 2, Natalia Galus - Parkosz, Dominik Sobczyk – Brzostek

Część retoryczna

Szkoły ponadgimnazjalne:

I m.   - Tomasz Grzybowski II LO – naucz. Bogusława Król-Olechowska

II m.  - Szymon Bielatowicz I LO – naucz. Sylwia Szuba - Cyran

III m. - Gabriela Grzyb ZS nr 1- naucz. Małgorzata Jasińska

wyróżnienie: Daniel Machmudow ZS nr 1

Gimnazja:

I m.   - Michalina Socha MG nr 2 – naucz. Agata Szelest

II m.  - Gabriela Gonet Publiczne Gimnazjum w Brzostku – naucz. Wioletta Kaput

III m. - Radosław Machaj Publiczne Gimnazjum w Brzostku – naucz. Wioletta Kaput

 

Uwaga! Trzecioklasiści!

 Uczniowie klas trzecich proszeni sa o oddanie wszystkich ksiażek, wypożyczonych z biblioteki szkolnej, do dnia 12 kwietnia 2017r.

Wygrana dziewczęcej drużyny Jagiełły w piłce nożnej!W dniu 20 marca 2017r. w II LO w Dębicy odbyła się powiatowa licealiada młodzieży szkolnej w piłce nożnej dziewcząt. Do rywalizacji zgłosiło się 6 drużyn. Dziewczęta z naszej szkoły okazały się najlepsze – szczególnie wyróżniła się Gabriela Kaput, która zdobyła zwycięską bramkę. Oprócz Gabrieli, w skład drużyny wchodzą: Weronika Kantor, Paulina Kaput, Judyta Kosińska, Marta Iskrowicz, Aleksandra Machnica oraz Anna Szczepanik. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów!

Sukces Patrycji Magiery

 Patrycja Magiera z klasy 3 F została finalistka XV Olimpiady Wiedzy o Afryce. O tytuł laureata walczyć będzie wkrótce, bo już w kwietniu 2017 roku. Do olimpiady przygotowywana była przez pana Tomasza Kozioła oraz ks. Mariana Dudę.

III Ogólnopolski Konkurs „Na srebrnym globie”

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy oraz Podkarpackie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych zapraszają do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu „Na srebrnym globie”. Konkurs  jest organizowany przy współudziale Starostwa Powiatowego w Dębicy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie :

Informacje i regulamin

 

Uwaga! Rodzice!

14 marca 2017r. dyrekcja i nauczyciele zapraszają rodziców na konsultacje w godz. od 16.00 - 17.00, w ramach dnia otwartego.

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 2017

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 2017

          I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły

                      i   Gimnazjum Dwujęzyczne

 

Życie jest cudem

 

Poniedziałek 13.03.2017     BYĆ – Modlitwa

11.00 – Modlitwa (modlitwy poranne)

Słowo (konferencja)

Nabożeństwo: Słuchać, czy mówić

 

Wtorek 14.03.2017      DOBRY – Spowiedź

11.00 – Modlitwa (modlitwy poranne)

Słowo ( konferencja)

Nabożeństwo: Chodźcie zawróćmy do Pana

 

Środa 15.03.2017        CHLEB – Msza Święta

9.00 – Modlitwa

Słowo ( konferencja)

Rachunek sumienia

10.00 – Spowiedź- Spotkanie z Jezusem: Przychodzę do Jezusa

10.30 – Msza Święta - Jezus przychodzi do mnie 

 

 

 

Sukces Aleksandry Godyckiej w eliminacjach do 68 Olimpiady Matematycznej

Aleksandra Godycka z II A, jako jedyna reprezentantka powiatu dębickiego, została zakwalifikowana przez Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Rzeszowie do zawodów drugiego stopnia 68. Olimpiady Matematycznej. To nie jest jedyny sukces Oli - zdobyła również wyróżnienie w XXXII Konkursie Matematycznym im. prof. Marszała.

GRATULUJEMY!!!