Hej ogarnięci !!!

Uroczystość 15-lecia założenia Muzeum Szkolnego

                  15 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość 15-lecia założenia Muzeum Szkolnego, połączona z nadaniem mu imienia Józefa Wyrobka, profesora dębickiego gimnazjum i badacza dziejów regionu oraz sesją historyczną "Galicyjskie regionalizmy. Wokół muzeów szkolnych i ich roli w procesie dydaktycznym oraz promocyjnym".
           Pomysłodawczynią wydarzenia była tragicznie zmarła w grudniu 2014 r. Lidia Górska, założycielka oraz wieloletnia opiekunka muzeum i archiwum szkolnego.

              Podczas sesji uczniowie mogli zgłębić zagadnienie funkcjonowania gimnazjów galicyjskich
w pocz. XX w (referaty dr Marii Stinnii oraz dr Tomasza Pudłockiego z Instytutu Historii UJ), poznać genezę i działalność dębickiego Muzeum Szkolnego (wykład mgr Arkadiusza Więcha z Instytutu Historii UR),
a także dokonać porównania z innymi, podobnymi placówkami działającymi w regionie Rzeszowszczyzny. (prelekcja dr Izabeli Wodzińskiej z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz mgr Jakuba Pawłowskiego z Muzeum Regionalnego w Lubeni)
 
 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4283640

Szukaj