Hej ogarnięci !!!

Tomasz Kozioł nominowany w plebiscycie NOWIN do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2020


Kapituła Redakcji „Gazety Codziennej Nowiny” nominowała wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły  do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2020  w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Kapituła doceniła wkład nominowanego „w życie regionu, a w szczególności za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, które zaowocowały przyznaniem tytułu Honorowego Profesora Oświaty”.

            Tomasz Kozioł pracę w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy rozpoczął w 1986 roku jako nauczyciel geografii. Szczególną uwagę przywiązuje do pracy z uczniem zdolnym, jego uczniowie zdobyli ponad czterdzieści tytułów laureata lub finalisty zawodów centralnych Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Nautologicznej i Olimpiady Znajomości Afryki, dwukrotnie reprezentowali Polskę w rywalizacji międzynarodowej.

 

 Ponad pięćdziesięciu jego uczniów wybrało geografię jako kierunek studiów, kilkoro obroniło pracę doktorską, a jeden posiada tytuł profesora. Geografia w I LO w Dębicy chętnie wybierana jest jako przedmiot maturalny, rocznie do egzaminu maturalnego z geografii podchodzi około 60 uczniów. Ich wyniki są znacznie wyższe niż przeciętne wyniki dla liceów w Polsce.

Tomasz Kozioł jest autorem kilkunastu książek dotyczących geografii, niektóre z nich doczekały się kilku wydań. Jest ekspertem ministerialnym do spraw nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli i egzaminatorem maturalnym. Od kilkunastu lat jego nazwisko znajduje się w licznych rankingach olimpijskich nauczycieli geografii, w których zajmuje 16.-18.  miejsce w Polsce i 1. w okręgu krakowskim. Współpracuje z nauczycielami  geografii z najbardziej prestiżowych szkół w Polsce.  

Od 2010 roku jest autorem arkuszy maturalnych w „Maturze z Nowinami”. Za swoje największe osiągnięcia zawodowe uważa sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych    i konkursach, opracowanie i wydanie „Notatek z lekcji geografii”, zaangażowanie 168 uczniów do pracy nad  „Cudze chwalicie, swego nie znacie … - Dębica i okolice”.

Z klas, w których był wychowawcą najbardziej ceni obecną 3F za ich szczerość i prawdomówność.

 Nie znosi zakłamania, krętactwa i obłudy. Lubi podróże, jest zamiłowanym ogrodnikiem.

 

Wszystkie informacje o plebiscycie Osobowość Roku 2020 można znaleźć pod adresem www.nowiny24.pl/osobowosc

Na nauczyciela naszej szkoły – Tomasza Kozioła można oddawać głos do czwartku 27.05.2021 roku do godziny  20:00 pod linkiem: https://nowiny24.pl/p/kandydat/tomasz-koziol%2C1916687/#coin-plebiscyty