Hej ogarnięci !!!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

Regulamin 

Szkolnego Konkursu
Poprawnej Polszczyzny
z okazji
Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego

Dyrekcja
oraz 
nauczycielki 
języka polskiego 

zapraszają uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego
do wzięcia udziału w konkursie
poprawnej polszczyzny
o tytuł szkolnego mistrza
języka polskiego.

 

 Cele konkursu

  1. propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży,
  2. doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną poprzez świadomy dobór form wypowiedzi  i środków językowych, przestrzeganie etyki pisania, doskonalenie skuteczności komunikacyjnej,
  3. budowanie językowego, a więc zintelektualizowanego obrazu świata i siebie,
  4. wyrabianie w uczniach dociekliwości poznawczej,
  5. rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy,
  6. wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.

 Opis konkursu

Do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele poszczególnych klas I Liceum Ogólnokształcącego ( po dwie osoby z klasy). Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 18 marca 2019 r.

 Konkurs jest jednoetapowy, uczniowie będą mieć za zadanie rozwiązanie testu z zakresu poprawnego posługiwania się językiem polskim ( poprawna odmiana wyrazów- różnych części mowy, w tym odmiana nazwisk, znajomość właściwych form frazeologizmów, poprawne używanie słownictwa, prawidłowe stosowanie dat). Zadania będą mieć charakter zamknięty, jak i otwarty. Czas pisania testu-45 minut.

Przebieg konkursu

 Konkurs odbędzie się  21 marca, o godz. 11.30. Numer sali zostanie podany bliżej terminu konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 2 kwietnia podczas Dni Kultury.

 Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3982552

Szukaj