Hej ogarnięci !!!

Regulamin Konkursu Literackiego Moje spotkanie z dębickim „Jagiełłą”

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 120-lecia istnienia

I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

 Organizator konkursu – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

Cele konkursu

 • uczczenie 120-lecia  istnienia I LO w Dębicy,
 • zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, kształtowanie poczucia przynależności do społeczności „Jagiełły”,
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień literackich.

Opis konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

Uczniowie mają za zadanie napisanie pracy dotyczącej przeżyć, wspomnień z pobytu w szkole. Uczniowie piszą jedną pracę w poniższej formie:

 • kartka z pamiętnika/bloga- (od 200-250 słów),
 • reportaż (od 200-250 słów),
 • wiersz, np. fraszka (od 6-12 wersów).

 Teksty należy złożyć u nauczycielek języka polskiego do 7 stycznia 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z rozdaniem nagród odbędzie się w lutym 2020 roku.

 

Zasady oceniania prac

 Powołana komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 • subiektywizm,
 • ciekawa forma,
 • oryginalność,
 • twórcze podejście.

Nagrody

 • Laureaci  otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Uczestnicy i laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Prace laureatów zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie.

 Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i w okolicznościowym wydawnictwie. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3982639

Szukaj