Hej ogarnięci !!!

Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w Krajowym Monitoringu chomika europejskiego.

W dniu 18 sierpnia 2021 nasi uczniowie, oraz nauczyciele uczestniczyli jako wolontariusze w Krajowym Monitoringu chomika europejskiego. Monitoring polega na sprawdzaniu stanu populacji, sidlisk i stanu ochrony tego gatunku. Za prowadzenie monitoringu odpowiada Główny Inspktorat Ochrony Środowiska, a koordynatorem działań jest Polska Anademi Nauk, która zleca badania terenowe i opracowanie raportów specjalistom z biologii chomika europejskiego z różych uczelni w Polsce. Nasi uczniowie towarzyszyli w poszukiwaniach naukowcom z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Poszukiwania okazały się owocne i w obszarze granic administracyjnych Dębicy stwierdzono występowania tego pięknego ssaka. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem na skutek intesyfikacji rolnictwa, drpieżnictwa (w tym drapieżnictwa kotów i psów domowych), zanieczyszczenia światłem i zmian klimatycznych. Naukowcy alarmują, ponieważ przewiduje się, że w ciągu kolejnych 10 lat może dojść do całkowitego wymarcia gatunku w jego obecnym zasięgu. Podstawą ochony jest edukowanie społeczeństwa. Dziś kolejne osoby dwiedziały się o jego występowaniu i będą mogły rozpowszechniać zdobytą wiedzę. Pierwsze stwierdzenia chomika pochodziło sprzed kilku lat, kiedy to mieszkaniec Dębicy przekazał do Polskiej Akademii Nauk informację, iż znalał martwego osobnik na jedenej z ulic naszego miasta. Dziś, podczas inwentaryzacji, prowadzonej przez naukowców i naszych uczniów, informacja ta zosała potwierdzona. Teraz pozostaze tylko zadbać o ochronę tego gatunku. Dodajmy, że nie ma chomika bez rolnika więc, dopóki na perfyferiach miasta wciąż uprawiane sa pola, dopóty perpesktywy ochrony chomika w Dębicy są optymistyczne, choć wymagają pewnych dodatkowych działań.