Hej ogarnięci !!!

Powiatowy Dzień Edukacji w Jodłowej - 13.10.2021 r.

Nauczyciele  naszego liceum zostali uhonorowani nagrodami starosty  z okazji  Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrodzeni nauczyciele -  Lucyna Bączek, Agnieszka Panek, Agnieszka Zapał-Róg.

Nauczyciele którzy zdobyli stopień nauczyciela mianowanego – Barbara Hunia-Kimbar, Liliana Wolińska.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022, otrzymali uczniowie naszego liceum Nikola Ciołek i Jakub Wiśniowski. Zostali docenieni za najlepszą średnią ocen w roku szkolnym 2020/2021.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemu.