Hej ogarnięci !!!

JAGIEŁŁO URUCHAMIA ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY DLA MŁODZIEŻY EMIGRUJĄCEJ Z OGARNIĘTĄ WOJNĄ UKRAINY!

„Solidarni z Ukrainą”!

Oczywiście można tylko tak napisać i pokazać, że wiemy, że czujemy i rozumiemy! Ale, czy to wszystko? Różne organizacje, instytucje i wiele osób udzielają się bezpośrednio w pomocy na rzecz uchodźców, także z Dębicy. Każdy działa tak jak potrafi, jak pozwala mu czas i jakie ma możliwości. I dlatego Jagiełło, szkoła tak doświadczona historycznie, szkoła, która przeżyła dwie Wojny Światowe, która doświadczyła zniszczeń wojennych i dyskryminacji w edukacji nawet w czasie powojennym, ta szkoła otwiera się dzisiaj na młodych ludzi z Ukrainy! Wiemy, że trzeba tym uczniom pomóc, a nasz trud z tym związany, to obowiązek!

                                                                                                       mgr Wiesław Ostafin

                                                                                                              Dyrektor I LO