Hej ogarnięci !!!

Wykład o sztucznej inteligencji absolwenta naszego liceum Krzysztofa J. Ciosa – prof. at Virginia Commonwealth University, USA

     W poniedziałek 17 października 2022 roku w auli naszej szkoły odbył się wykład profesora Krzysztofa J.Ciosa   
polsko - amerykańskiego informatyka, absolwenta naszego liceum z 1968 r. Tematem wykładu była sztuczna inteligencja jako szansa rozwoju. Pan Profesor zwrócił również uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą ta nowa technologia. Wykładowca odpowiedział również na pytania słuchaczy.

Wykład zakończył przesłaniem skierowanym do młodzieży, że warto cierpliwie dążyć do wyznaczonego celu, mimo zdarzających się niepowodzeń. 

Życiorys i droga naukowa  sławnego absolwenta znajduję się na stronie szkoły. Kliknij tu.