Hej ogarnięci !!!

Urodziny biblioteki szkolnej

W dniu 24.10.2022 r. biblioteka świętowała kolejne urodziny. Wydarzenie wpisane w październikowe obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jest jednym ze sposobów promocji czytelnictwa w „Jagielle”.

Tego dnia w bibliotece był wyjątkowy wystrój i nastrój.  Bibliotekarze serdecznie dziękują Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i uczniom za wszelkie wyrazy sympatii.

          Zatem warto czytać, bo:

    „Książki kochają każdego, kto je otwiera,

     dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń,

     niczego w zamian nie żądając...”

                                                /Cornelia Funke/