Hej ogarnięci !!!

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

 Klasy pierwsze

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

 Język polski

 Klasa 1

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe / K.Budna
i inni

„Sztuka wyrazu”
(I i II część)

--------------

 

 

Historia


Klasa 1

Nowa Era / Marcin Pawlak, Adam Szweda  Nowa podstawa programowa 2022

" Poznać przeszłość 1"

podstawowy

Nowa Era / Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski Nowa postawa programowa 2022 

"Zrozumieć przeszłość 1"

Rozszerzony

Historia i terażniejszość


klasa 1

Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne / Izabela Modzelewska-Rysak,Leszek Rysak, Adam Cisek, Karol Wilczyński

 

   Historia i teraźniejszość

 

----------------------

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Klasa 1

Nowa Era /  Sławomir Derlich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Jerzy Komorowski, Ewa Martinek, Arkadiusz Pisert

„W centrum uwagi 1"

Podstawa programowa 2022

-------------------------

Matematyka


klasa 1

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka podręcznik do liceów i techników.
Zakres podstawowy.
Klasa 1.
Podstawa Programowa 2019

podstawowy

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1.
Podstawa Programowa 2019

Rozszerzony

Klasa 1

 

Biologia

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Rozszerzony

Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Podstawowy

Klasa 1

 

Chemia

R.Hassa,A Mrzigod,Nowa Era

To jest chemia 1,
podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i
Technikum,Zakres podstawowy

podstawowy

Wyd. WSiP

„Chemia” 1,
podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego  Zakres rozszerzony 

Rozszerzony

Klasa 1

Geografia

R.Malarz, Więckowski, Nowa Era 2019

Oblicza geografii 1
Zakres podstawowy

podstawowy

R.Malarz,M Więckowski, P.Kroh, Nowa Era 2019

Oblicza geografii 1
Zakres rozszerzony

Rozszerzony

Klasa 1

Fizyka

Wydawnictwio WSiP

 

Fizyka 1
Podręcznik.Liceum i Technikum, zakres podstawowy

podstawowy

Wydawnictwo WSiP

 

Fizyka 1
Podręcznik. Liceum i Technikum,zakres rozszerzony

Rozszerzony

 

Klasa 1

Informatyka

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy

Podstawowy

Klasa 1

 Biznes i zarządzanie

 

 Nowa Era

Tomasz Rachwał

 

 

 

 Krok w biznes i zarządzanie 1. Zakres podstawowy. Podręcznik do biznesu i zarządzania dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Podstawowy

 

Nowa Era

Tomasz Rachwał

Krok w biznes i zarządzanie 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik do biznesu i zarządzania dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Rozszerzony

Klasa 1

 

Edukacja dla bezpieczeń-stwa

Nowa era / Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa
dla liceum ogólnokształcącego i technikum

-------------------

 Podręczniki do języków obcych będą podane na początku września po przypisaniu uczniów do grup językowych

 

Klasy drugie

 

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

Klasa 2

historia

Podstawa programowa 2022

Nowa Era

 

2 Poznać przeszłość

 

Podstawowy

Klasa 2

Wiedza o społeczeństwie

Nowa Era, Podstawa programowa 2022

 

2 W centrum uwagi

 

Rozszerzony

Klasa 2

Historia i terażniehszość

WSiP

2 Historia i teraźniejszość

 

---------------------

Klasa 2

 

Biologia

Nowa Era

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

 

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

Podstawowy

Autor:Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Rozszerzony

Klasa 2

Informatyka

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy

Podstawowy

 

Pozostałe podręczniki przedmiotowe - kontynuacja

 

Klasy 3 

 

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

Klasa 3

 

Historia

Nowa Era

 

3 Zrozumieć przeszłość

 

 

Rozszerzony

Klasa 3

 

Biologia

Autor: Jolanta Holeczek wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

Podstawowy

Autor: Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski
wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Rozszerzony

Klasa 3

 

Informatyka

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy

Podstawowy

Pozostałe podręczniki przedmiotowe - kontynuacja

 Klasy 4

  

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

Klasa 4

 

Historia

Nowa Era

4 Zrozumieć przeszłość

 

Rozszerzony

Klasa 4

 

Wiedza o społeczeństwie

Nowa Era

4 W centrum uwagi

 

Rozszerzony

Klasa 4

 

Biologia

Autor: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski
wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Rozszerzony

Klasa 4

Informatyka

 

Nowa Era

Maciej Borowiecki Z.Talaga
J.Mazur, P.Perekietka, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres rozszerzony

Rozszerzony

Pozostałe podręczniki przedmiotowe - kontynuacja