Hej ogarnięci !!!

Dzieci piszą listy, św. Mikołaj pamięta!

Jak co roku uczniowie I LO wcielili się w rolę św. Mikołajów i odwiedzili z prezentami wychowanków Domu Dziecka w Dębicy. Uczniowie każdej z klas przygotowali prezenty i spełnili marzenia podopiecznych. Prezenty zostały przygotowane na podstawie listów, które dzieci pisały do św. Mikołaja. Radości było co niemiara, bo dostawać prezenty jest przyjemnie, ale jeszcze więcej, gdy się je daje. Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły za dobro, hojność, wrażliwość na potrzeby innych.

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Szukaj