Hej ogarnięci !!!

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZIMOWE INSPIRACJE Z KSIĄŻKĄ”

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

CELE KONKURSU:

- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu;

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej;

- popularyzacja książki i czytelnictwa wśród młodzieży;

 

UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły.

TEMAT KONKURSU:

„ Zimowe inspiracje z książką”- przedstawienie książki lub osoby czytającej w zimowym krajobrazie;

ZASADY KONKURSU:

1.Czas trwanie konkursu – od 12.01.2023r. do 24.02.2023r.

2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby,

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.

5. Fotografie  mogą być w dowolnym formacie. Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do obróbki zdjęć ( zmodyfikować, dodać efekty specjalne itp.)

6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić : ( tytuł zdjęcia, imię, nazwisko i klasę).

7. Prace konkursowe należy składać do biblioteki szkolnej w terminie do 24 lutego 2023r.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

  1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
  2. Nagrody zostaną przydzielone zgodnie z decyzją jury.
  3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród .

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!