Hej ogarnięci !!!

Honorowy Obywatel Miasta Dębica

12 listopada 2023 roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni podjęli uchwałę o przyznaniu prof. dr hab. Januszowi Mroczce odznaczenia „Honorowym Obywatelem Miasta Dębica”. Profesor Mroczka – metrolog, twórca polskiej szkoły metrologii elektronicznej i fotonicznej urodził się 27 kwietnia 1952 roku w Dębicy, jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Wł. Jagiełły w Dębicy.

 Fragment wystąpienia prof. Janusza Mroczki

 "Panie Burmistrzu, na Pańskie ręce składam podziękowania dla całej wspólnoty Dębicy. Radzie Miejskiej dziękuję za przychylność dla procedury i uchwałę nadającą mi to wyróżnienie.

 Dziękuję Pani Dyrektor I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, Radnej Miejskiej  Ludmile Stelmach-Kołodziej za dostrzeżenie, w uprawianej przeze mnie nauce i pełnieniu misji nauczyciela akademickiego, wartości zasługujących na wystąpienie z wnioskiem o tę godność. Tą godnością dane jest mi dołączyć do obecnej wspólnoty Dębiczan.

 Życzę, aby ta wspólnota była otwarta na wszystkie przejawy i kultywowanie wiedzy oraz studiowanie prawdy we wszystkich jej przejawach: filozoficznym, naukowym i praktycznym; aby była prawdziwym zwierciadłem kultury materialnej i duchowej. ..."

Wniosek o przyznanie wyróżnienia Honorowy Obywatel Miasta Dębicy

Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 października 2023 roku

Wystąpienie prof. Janusza Mroczki Honorowego Obywatela Miasta