Hej ogarnięci !!!

Dar naszego absolwenta

Na ręce pani Dyrektor Ludmiły Stelmach-Kolodziej, pan Antoni Kamiński, Dyrektor Szkoły Usług Hotelarskich, przekazał naszej szkole prezent - obraz olejny z wizerunkiem Patrona Króla Władysłwa Jagiełły. Darczyńcą jest Pan Bolesław Gazda z Sopotu. Obydwaj panowie są absolwentami "Jagiełły".
Serdecznie dziękujemy.