Hej ogarnięci !!!

Publikacje profesora Czesława Surowca

Serdecznie dziękujemy panu Czesławowi Surowcowi - emerytowanemu nauczycielowi fizyki naszej szkoły za przekazanie wydania specjalnego czasopisma „Fizyka w Szkole z Astronomią”.
Fizyka w Szkole z Astronomią” to periodyk dla pasjonatów fizyki i astronomii: nauczycieli, studentów i uczniów. Na łamach prezentowane są m.in. : porady praktyków, opisy eksperymentów, tematyczne felietony i konkursy, najnowsze osiągnięcia w/w dyscyplin oraz  zastosowanie ich w medycynie, przemyśle.

Magazyn prezentuje również nowoczesne metody nauczania fizyki i astronomii oraz testy i zadania o różnym stopniu trudności.  W ten obszar wpisują się artykuły pana Czesława Surowca:

- „Rozwiązywanie zadań fizycznych metodą obliczeń przybliżonych (szacowanie)” ; str. 46,
- „Paradoksy w zadaniach z fizyki”; str. 56,
- „Wykorzystanie symetrii w rozwiązywaniu zadań fizycznych”; str. 59,
- „Rozwiązywanie zadań na zderzenia”; str. 62.